De huidige manier van werken is vastgelegd in de Planning & Control cyclus. In Overbetuwe hebben we een Auditcommissie. Hierin zitten vijf raads- en burgerleden die samen nadenken over de meeste ideale werkwijze met betrekking tot de gemeentelijke financiën. Vanuit GroenLinks neemt Dennis Diks zitting in deze commissie. Voor begin december staat gepland dat zij beginnen met een evaluatie van onze huidige werkwijze. In de raad van 15 november hebben we daarom een motie van GBO en CDA mee ingediend. Deze motie vraagt aan de auditcommissie om te komen met een voorstel over hoe de raad nog beter geïnformeerd kan worden over het verloop van de verschillende budgetten. Daarna gaat de raad hierover met elkaar in gesprek om te zien wat ze daarmee willen doen.

Deze motie is raadsbreed aangenomen en we kijken uit naar de uitkomsten van de evaluatie.