Planschade is de financiële schade die je lijdt doordat er in je omgeving planologisch iets verandert. De regels voor het aanvragen daarvan staan in de Verordening Nadeelcompensatie Overbetuwe 2022. Eerlijk gezegd zijn dit soort onderwerpen niet de leukste in de raad. De stukken zijn heel technisch en je leest ze niet makkelijk. Toch moeten we ook hier goed aandacht aan besteden, wat we in de steunfractie dus ook doen.

Bij het lezen zagen we namelijk dat het € 300 kost om aanspraak te kunnen maken op nadeelcompensatie. En dat terwijl verwacht wordt dat meer mensen recht hebben op compensatie, vanwege alle veranderende regels. Tijdens de voorronde vroeg ik de andere politieke partijen of we daarmee iets konden doen. Daar werd positief op gereageerd en de suggestie van een hardheidsclausule werd gedaan. Dat betekent dat het mogelijk is dat het college van B&W bij een aanvraag zegt dat die € 300 niet betaald hoeft te worden.

Vanwege de ingewikkelde taal in de verordening heeft een ambtenaar nagedacht over een goede tekst om de hardheidsclausule mogelijk te maken. Die suggestie was echter zo ingewikkeld dat er zelfs nog een nieuwe formulering nodig bleek te zijn.

Uiteindelijk hebben wij een amendement ingediend dat door alle partijen werd ondersteund. Dit betekent dat iedereen, ongeacht de financiële situatie, een aanvraag kan doen voor nadeelcompensatie. Dit is een voorbeeld van hoe GroenLinks werk maakt van eerlijk delen in Overbetuwe.