Tijdens de raadsvergadering heeft de raad het ruimtelijk-functioneel en het technisch programma van eisen voor nieuwbouw van De Wanmolen vastgesteld. Hiermee kan de portefeuillehouder op zoek naar een partij die de bouw op zich kan nemen. Zo kan er in Zetten gewerkt gaan worden aan de realisatie van een duurzame en toekomstbestendige voorziening die ruimte biedt voor sport en sociaal-culturele functies. Het gebouw wordt energieneutraal, dus als de nieuwbouw straks geopend wordt zullen energiekosten geen rol spelen. Dat de apotheek heeft aangegeven toch niet te willen verhuizen naar de nieuwbouw is geen probleem gebleken. Huisarts en fysiotherapie zullen wel verhuizen.

Op de publieke tribune waren diverse Zettenaren aanwezig, die zich zeer verheugen op de realisatie van de nieuwbouw. Als alles conform plan verloopt zou het gebouw begin 2026 in gebruik moeten worden genomen.