In het participatieproces dat in juni 2019 startte zijn er door omwonenden, organisaties en andere belanghebbenden allerlei ideeën gedeeld over hoe dit terrein op een goede manier zou kunnen worden vormgegeven. Aan de meeste wensen is voldaan. De ontsluiting voor het autoverkeer, de dorpse uitstraling, geen hoogbouw, de verkeersveiligheid van de Flessestraat, voldoende parkeren: het zit er allemaal in.

Het is helaas niet gelukt om ruimte te vinden voor een activiteitenveld van 42 bij 30 meter, een wens van onder andere de Brede School en de Dorpsraad Heteren. In het plan is wel plek gevonden voor een activiteitenveld van 15 bij 50 meter. Deze strook dient tevens als waterberging en kan door de nieuwe bewoners en anderen gebruikt worden om te ontspannen en te recreëren. GroenLinks ziet dit als een mooie combinatie van functies.

In dit plan is ruimte voorzien voor 54 woningen waarvan 23 sociale huurwoningen. Met 43% sociale huur voldoet dit plan ruimschoots aan de eis van de raad om in nieuwbouwprojecten tenminste 30% sociale huur op te nemen.

Wel hebben we de wethouder gevraagd om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. De veiligheid bij het oversteken van de Flessestraat, waar nu een zebrapad ligt, zou kunnen worden versterkt. We hebben de wethouder ook gewezen op het risico van ballen die tijdens het spel van het activiteitenveld vliegen, met eventueel een kind erachteraan.  Naar verwachting komt het bestemmingsplan voor dit project in het derde kwartaal van 2021 naar de raad. Wij zullen daarbij goed kijken naar de oplossingen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.