In nieuwbouwprojecten nog steeds geen sociale woningbouw

De bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe stagneert al jaren. Dit komt doordat het vorige College van B&W (CDA, D66) en het huidige College (CDA, GBO, VVD) projectontwikkelaars geen kaders meegeeft om sociale huurwoningen te bouwen. Zij laten de projectontwikkelaars wegkomen met het verhaal dat ze verlies draaien als ze sociale huurwoningen moeten bouwen. GroenLinks heeft het College hier de afgelopen jaren talloze malen op aangesproken en gepleit voor een harde eis van 30% sociale woningbouw voor nieuwbouwprojecten. Helaas heeft met name het CDA dit steeds tegen gehouden.

Na talloze raadsdebatten, toen een motie van GroenLinks voor harde eisen het nét niet haalde, beloofde het College eind 2017 dat nieuwbouwprojecten voortaan 30% sociale huurwoningen moeten bevatten. Het bleek een loze belofte, in recente nieuwbouwprojecten komt sociale woningbouw nog steeds niet voor: de Hoge wei in Oosterhout, Valburg-Zuid, Zetten-Zuid: alleen koopwoningen en dure vrije sector huurwoningen. Bij het bestemmingsplan Zetten-Zuid heeft het College zelfs alle eisen aan woningen laten varen; de projectontwikkelaar mag bouwen wat hij wil.

GroenLinks ziet graag dat de gemeente de regie terug pakt en voor alle nieuwbouwprojecten de harde eis stelt dat bij nieuwbouw 30% sociale woningbouw moet komen. Wij zullen dit bij alle nieuwbouwprojecten aan de orde blijven stellen.