Ondertussen in de Overbetuwe

Infrastructuur en mobiliteit

Infrastructuur en mobiliteit

  • Onder de naam ‘Overbetuwe fietst verder’ heeft het College van B&W een fietsplan opgesteld met 24 verbeterpunten. De Fietsersbond juicht de verbeteringen toe en stelt ook dat een paar grote knelpunten nog steeds niet aangepakt, zoals de weg langs de Linge en de dijken. Ook is er volgens de Fietsersbond te weinig aandacht voor het Nieuwe Fietsen (meer brede fietsen en veel snelheidsverschillen door de opkomst van e-bikes), dat bredere fietspaden vergt.
  • Het College van B&W heeft toestemming gegeven voor de bouw van woningen naast Christine Hermine Staete in Zetten. De toestemming is onderdeel van een gronddeal tussen de gemeente, het Lyndensch Fonds voor Kerk en Zending en projectontwikkelaar van Wanrooij, waarbij laatstgenoemde grond aan het Zettensepad heeft verkocht aan het Lyndensche Fonds voor Kerk en Zending ten behoeve van een begraafplaats aldaar. Omwonenden wisten van niets.
  • De bus verdwijnt uit Oosterhout. Volgens vervoerder Breng kent buslijn 3 te weinig reizigers. Er komt een flexibele buslijn voor terug, die geen vaste dienstregeling kent en rijdt op bestelling.
  • De Kastanjelaan in Heteren gaat op de schop. Het moet weer het visitekaartje van Heteren worden waar in ieder geval rustiger gereden wordt.
  • Er gaat zeker iets gebeuren met de Wanmolen in Zetten. De gemeenteraad heeft besloten dat er maximaal drie scenario’s moeten worden uitgewerkt, die uitgaan van sloop en bouw van een nieuw pand. Eén van de scenario’s is verplaatsing van de meeste activiteiten naar het HPC en andere bestaande plekken.

 

Wonen, zorg en welzijn

  • De verbouwing van het dorpshuis van Herveld-Andelst loopt vertraging op. Flora- en faunaonderzoek wees uit dat er hoogstwaarschijnlijk vleermuizen in zitten en nu moet gekeken worden welke aanpassingen er nodig zijn om de vleermuizen niet in gevaar te brengen.
  • In Heteren kunnen de inwoners binnenkort zelf kiezen welke activiteiten de gemeente moet ondersteunen. Zij krijgen allemaal twee cheques van € 7,50. Met de code op deze cheques kunnen zij digitaal het geld aan het initiatief naar keuze doet toekomen, zoals een huiskamerconcert, groenonderhoud, een AED of een kindermiddag.

 

Natuur, milieu en energie

  • De gemeente wil voorlopig niet meewerken met een plan voor een ecowijk aan de Veldstraat in Zetten. De gemeente vindt het aantal woningen te hoog, vindt dat er te weinig aansluiting is bij het landschap en past de stijl van de woningen niet in het gebied. De initiatiefnemers zijn erg teleurgesteld omdat hun plan juist voldoet aan veel criteria die de gemeente voor woningbouw stelt.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

  • Er komt een derde kunstgrasveld op Sportpark De Pas. De precieze locatie is nog onderwerp van discussie. Onlangs heeft de gemeente grond aangekocht langs de Rijksweg Zuid. Het nieuwe kunstgrasveld zou hier kunnen komen maar de grond kan ook benut worden voor parkeren.
  • Het Drielse veer krijgt begin 2018 een radar, waardoor het ook bij mist kan blijven varen. Nu moet het veer vijftien tot twintig dagen per jaar door mist noodgedwongen aan de kant blijven liggen.