De hoge Wick
zie ontwikkelingen De hoge Wick

Ondertussen in Overbetuwe

GroenLinks probeert de ontwikkelingen in de gemeente Overbetuwe te volgen en met haar achterban en anderen te delen. De afgelopen periode heeft dat delen even stil gelegen door verkiezingen en politiek werkelijkheid. Lees hier wat wij de afgelopen periode zagen gebeuren.

Ondertussen in Overbetuwe…

... blijf ons op de hoogte houden van ontwikkelingen zoals wij die weer kunnen delen.

Infrastructuur en mobiliteit

 • Twee bruggen in Heteren en Valburg worden gerenoveerd. Dit gebeurt omdat de technische staat slecht is. Het betreft de Muskushouwsebruggen in Heteren en de brug in de Zeegstraat in Valburg. Tijdens de renovatie stelt de gemeente omleidingsroutes in. De werkzaamheden vinden plaats in de schoolvakanties. Wanneer de klus begint is nog onbekend.

 • Post.nl verwijdert voor eind mei 2018 20 brievenbussen uit Overbetuwe. De gemeente houdt er 38 over. Er komt één bus bij, aan de Basilica in Elst. De reden voor deze operatie is het teruglopende postverkeer. Het zijn de brievenbussen die te weinig worden gebruikt welke verwijderd worden. Er blijft een brievenbus op 1 km afstand van inwoners.

 • De voorgenomen verhoging van de snelheidslimiet van 120 naar 130 km/u op de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg heeft tot vier bezwaren geleid. De vier tegenstanders zijn gemeente Beuningen, de Gelderse Milieufederatie, het actiecomité A50 uit Ewijk en een individuele burger die in Ewijk woonachtig is.

 • Willem O. van Middendorp van de Fietsersbond noemt het dodelijke ongeval op de Rijndijk bij Randwijk op donderdag 19 april, waar de 16-jarige Cris Donkersteeg aangereden werd door een te hard rijdende 24-jarige automobilist uit Overbetuwe, een dramatische wake-up call. Hij vindt nog steeds dat de dijk bij Randwijk en Driel autoluw gemaakt moet worden. Er zijn genoeg alternatieven voor het snelverkeer. Eerder wilde de gemeente Overbetuwe daar niet aan.

Wonen, zorg en welzijn

 • Met de inzet van stagiairs, vrijwilligers en zzp'ers wapenen de zorgorganisaties in Betuwe zich tegen het personeelstekort. Vraag en aanbod zijn totaal uit balans. De nood is het hoogst onder verpleegkundigen, niveau 4 en 5, en verzorgende individuele gezondheidszorg.

 • Ruzie over wandelpad bij de Germaan in Elst. Het waterschap heeft het schouwpad achter de Germaan afgesloten, nadat het gebied eind vorig jaar al verboden was verklaard voor honden. Buurtbewoners willen dat het schouwpad weer open gaat. Overlast is de reden waarom het schouwpad is afgesloten.

 • De schrik zit er goed in bij hondenbezitters in Heteren. De afgelopen weken is er driemaal gebakken spons gevonden in het dorp. De politie is geïnformeerd. Een hond kan hierdoor doodgaan, omdat het opzwelt in de maag. Het is gevonden langs de Renkumseveerweg (bij de steenoven) en op de hondenuitlaatplaats aan de Irisstraat.

 • Vanwege het niet goed scheiden van afval gaan burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe de inwoners nog beter informeren over het goed scheiden van afval. Aandachtspunten zijn de ondergrondse afvalcontainers, daar worden vaak zakken neergezet uit de wijde omgeving. Rondslingerend afval kan worden gemeld via de Buiten beter app.

Natuur, milieu en energie

 • Tennisvereniging De Hoge Wick in Oosterhout heeft als eerste sportclub in de Betuwe een accommodatie die stroomneutraal is. Het dak van De Hoge Wick ligt vol zonnepanelen en de kunstgrasbanen zijn met ledlampen verlicht. De vereniging wil nog af van de gasketel voor de verwarming.

 • Energiecoöperatie WatBeters is met een campagne begonnen om inwoners van Driel en Randwijk over te halen zonnepanelen af te nemen voor op het dak van een bedrijf of instelling. Een paneel kost 270 euro. Bij WatBeters staat in de statuten dat de inkomsten die ze genereert terugvloeien naar de dorpen.

 • De spijkerbroekenactie in de gemeente Overbetuwe valt in de smaak. Er zijn al honderden kledingstukken ingeleverd. Overbetuwe laat de spijkerbroeken verwerken tot isolatiemateriaal voor het nieuwe gemeentehuis.

 • Leo Starink, knotter en imker, heeft onderdak geregeld voor de wilde bijen in Park Lingezegen in Elst. Er staat een rieten parasol met oud hout waar ze eitjes kunnen leggen.

 • Valburg heeft sinds 12 april voor het eerst in tientallen jaren weer een ooievaarsechtpaar. Ze hebben gekozen voor een hoge dennenboom midden in het dorp.

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Voor de samenwerkende gymnastiekverenigingen De Brug uit Heteren en Luctor et Emergo in Driel naderde het einde van hun bestaan. Op de algemene leden vergadering van beide clubs kondigde het bestuur aan voornemens te zijn de verenigingen op te heffen. Er waren te weinig bestuursleden.

Er werd gedreigd de handdoek in de ring te gooien als er zich voor de ledenvergadering niemand had aangediend. Inmiddels hebben zich 8 nieuwe bestuursleden aangemeld.

 • Voetbalclub Spero uit Elst bouwt 12 nieuwe kleedkamers. Voor de start van het nieuwe seizoen in september moet de klus geklaard zijn. Kosten ca. 900.000 euro. De gemeente verleent een subsidie van ca. 400.000 euro.

 • De kermis in Elst wordt groter en spectaculairder. Het is Overbetuwe gelukt ca. 20 kermisexploitanten te strikken voor de kermis op het Europaplein in juni en september. Dit na flink wat kritiek op de voorjaarskermis van vorig jaar.

 • VMBO-afdelingen van het Westeraam en OBC zien het aantal aanmeldingen stijgen waar er een afname is in Arnhem en Nijmegen.

 • Het is tussen 1 mei en 1 oktober verboden om honden uit te laten in de zwemgebieden van de Lentse Plas en de Spiegelwaal. Dit geldt ook voor de Rijkerswoerdse plassen en de plas bij Slijk-Ewijk. Toezichthouders of politieagenten geven bij overtreding van het verbod een bekeuring. De eisen voor de kwaliteit van het zwemwater zijn omhoog gegaan. Hondenpoep in het water zorgt voor griepverschijnselen en diarree bij jonge kinderen. Het verbod geldt alleen voor de stranden, honden mogen wel op de paden komen.

 • Het plan om het sportaanbod bij de Rijkerswoerdse plassen in Elst uit te breiden met een baan voor padel, een combinatie van tennis en squash, gaat niet door. Het gaat de ijskast in, omdat steeds meer verenigingen het aanbieden.

 • Volleybalvereniging Gemini uit Elst wil een beachvolleybalveld aanleggen in Elst. Daarvoor is de ligweide bij sporthal De Helster aan de Schubertstraat in beeld. De weide wordt amper gebruikt door zwemmers. De gemeente vindt het een sympathiek idee en wil met de club gaan uitzoeken wat de kosten zouden zijn.

 • Scouting Zetten onderzoekt de mogelijkheden tot juridische stappen tegen gemeente Overbetuwe, die het terrein van de padvinders heeft uitgeruild met het Lijdensche Fonds voor Kerk en Zending. De oproep aan Burgemeester en Wethouders door de fracties GroenLinks, Burgerbelangen Overbetuwe, PvdA en D66 om de uitruil ongedaan te maken haalde het niet omdat CDA, VVD en Gemeentebelangen Overbetuwe het niet steunden.

Financiën en bestuur

 • Het voltallig bestuur van wijkplatform Elst-Zuid is met pijn in het hart afgetreden omdat de belangen van bewoners bij grote projecten niet of nauwelijks zijn meegewogen. De leden voelen zich niet serieus genomen door het gemeentebestuur. Ze zijn moegestreden.

 • Er komt definitief geen onafhankelijke informateur die een nieuwe coalitie moet smeden in Overbetuwe. Of die er na de volgende verkiezingen wel komt is nog maar de vraag. De motie daarover is op 10 april in de gemeenteraad verworpen.

 • De gemeente Overbetuwe heeft een nieuwe coalitie. CDA, VVD en Gemeentebelangen Overbetuwe bereikten vrijdag 20 april een akkoord.

Werk en economie

 • De maat is vol bij de dierenbescherming met betrekking tot de paardenmarkten. De dierenbescherming wil dat de paardenmarkt stopt. Vorig jaar werd al duidelijk dat in 2018 paarden niet meer geëxporteerd mogen worden vanaf de markten. In Elst gaan ze voor de 1000ste. Men verandert mee, maar weet wel dat het zonder draagvlak ophoudt.

 • De schaarste van bouwmateriaal en -personeel zorgt ervoor dat de komst van een crematorium in Heteren maanden vertraging oploopt.

 • De Rabobank schuift de banken in Oost Betuwe en Maas en Waal in elkaar. Dit heeft geen gevolgen voor de geldautomaten in de Betuwse kernen. Ze zullen, op een enkele na, allemaal in functie blijven.