Ondertussen in Overbetuwe...

   

Infrastructuur en mobiliteit

 • BBO (nu BOB) en D66 hebben een motie ingediend voor tunnels bij het oversteken bij de toekomstige railterminal bij Valburg en Park 15 in Oosterhout. De provincie Gelderland vindt het niet nodig, Overbetuwe wel. De motie wordt gesteund door PvdA, GBO en GroenLinks. De fietsersbond reageerde zeer positief m.b.t. dit initiatief.
 • Het verkeershart van Gelderland is drukker dan ooit. Bij knooppunt Valburg waren in 2018 meer files dan ooit, twee en twintig ongelukken, minimaal vier inzetten van trauma helikopters en zes auto's over de kop. Het resultaat van elf maanden verkeerschaos op en rond knooppunt Valburg. Het wordt in de toekomst alleen maar drukker, met meer ongelukken tot gevolg.
 • Overbetuwe is een busverbinding rijker. Sinds 10 december, de invoerdatum van de nieuwe dienstregeling, rijdt buurtbus 556, via Driel, tussen Heteren en Elst. De nieuwe bus heeft maximaal twee jaar tijd om zijn bestaansrecht te bewijzen. De bus kan maximaal acht passagiers vervoeren. Een rit kost € 2,30, ongeacht de lengte. Er is geen contant geld in de bus.
 • Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe wil twee en zeventig extra tijdelijke fietsenstallingen plaatsen bij het station in Elst vanwege een te kort aan stallingsplaatsen. Als alles goed gaat worden ze begin maart geplaatst.
 • De soap rond het schouwpad achter de Germaan in Elst lijkt ten einde nu Overbetuwe even verderop een nieuwe wandelverbinding gaat aanleggen, zodat het door het waterschap afgesloten schouwpad dicht kan blijven. De bewoners van de Germaan zijn hierdoor tevreden, al zal er altijd hartzeer blijven.
 • Bewoners van de Kraaiekamp en Papekamp in Elst hebben bezwaar gemaakt tegen de nieuwbouwplannen voor het OBC aan de Bussel in Elst. De bezwaren zijn ingediend door advocaten van Achmea Rechtsbijstand en rechtbijstandsorganisatie ARAG, beide namens één omwonende. Formeel gaat het om een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Overbetuwe College. De omwonenden vinden dat ze door de aanwezigheid van een schoolgebouw met ruim zeshonderd leerlingen onevenredig in hun woongenot worden aangetast.
 • Langs de N836 tussen Elst en Randwijk staan nieuwe reflectorpaaltjes, gemaakt van het plastic van oude tuinstoelen en bermgras. De paaltjes zijn een proef van de provincie Gelderland. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin moet blijken of de duurzaam geproduceerde paaltjes sterk genoeg zijn.
 • Meer dan duizend inwoners van Zetten tekenden een petitie voor een nieuwe begraafplaats in het dorp. Tientallen omwonenden maken juist bezwaar. Een groot strijdpunt is vooral de ontsluiting van de nieuwe begraafplaats die nu via het Zettensepad is voorzien. Omwonenden vinden een toegangsweg vanaf de Englaan een betere route. Niet alleen de omwonenden zijn kritisch, ook in de gemeenteraad is er twijfel. Met name GroenLinks is kritisch en stelt dat er geen serieus onderzoek is gedaan. Ook wil de partij dat de gemeente de (algemene) begraafplaats beheert en niet het Lijdensche Fonds, dat een Christelijke achtergrond heeft.
 • Door een meerderheid van stemmen van de collegepartijen CDA, VVD en GBO is de aanleg van de begraafplaats in Zetten weer een flinke stap dichterbij. Vooral de locatiekeuze en de ontsluiting van het terrein aan de noord-west rand riep veel vragen op in de raad. Inwoners van Zetten voelen zich volledig genegeerd door de gemeente, omdat het niets met hun inbreng heeft gedaan.
 • Iets meer dan honderd inwoners van Overbetuwe waren dinsdag 15 januari op de been voor een protestmars tegen de bouw van een railterminal bij Reeth en Valburg langs de Betuweroute en de A15. De tocht door Elst was georganiseerd door Overbetuwe Overbelast, een belangengroep van inwoners uit de dorpen rond de beoogde locatie van de terminal. De demonstranten willen het liefst dat Overbetuwe zich actief tegen de bouwplannen verzet.
 • Overbetuwe en Lingewaard bereiden dit jaar de aanbesteding van het ontwerpen van het fietsviaduct, wat de Bemmelseweg met het Kattenleger gaat verbinden, over de A325 voor en krijgt hiervoor 1,7 miljoen euro van de provincie Gelderland. De Fietsbond uit beide gemeenten wordt hier ook bij betrokken. Daarna moet het bestemmingsplan worden aangepast en een aanbesteding voor de bouw zelf worden gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, kan er medio 2020 met de bouw worden begonnen. Het nieuwe viaduct moet eind 2020 klaar zijn.

Wonen, zorg en welzijn

 • Zetten-Zuid Moet Beter staakt het verzet tegen de woningbouwplannen aan de zuid rand van het dorp. Er is volgens ZZMB voldoende rekening gehouden met hun bezwaren en ziet daarom af van een gang naar de Raad van State om de bouwplannen aan te vechten.
 • Het Fine Vita crematorium in Heteren had in de week van half december technische problemen tijdens crematies. Omwonenden klaagden over zware zwarte rook. Ook kwamen er vlammen uit de schoorsteen. Na dagen hard werken was alles op woensdag 19 december weer normaal. Het ging om afstellingsproblemen.
 • De bodem in buurtschap Reeth langs de Betuweroute zakt met ongeveer een halve centimeter per jaar volgens onderzoek van Deltares en de universiteit Utrecht. Volgens de onderzoekers is de Betuweroute de mogelijke oorzaak.
 • De kans dat het bouwproject Hart van Heteren doorgaat wordt steeds groter. Een twintigtal bedrijven heeft belangstelling. Het nieuwe dorpshart moet een sociale ontmoetingsfunctie krijgen. 8 januari was er een infoavond in De Bongerd over de plannen.
 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt twee miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Een deel van dat geld gaat naar Artimis Medical Systems in Elst, welke werkt aan een mobile eeg, waarmee doorbloeding van specifieke hersengedeelten kan worden gemeten.
 • De prijs van een woning in Lingewaard en Overbetuwe blijft explosief stijgen. Afgelopen jaar werd een huis in de Betuwe 17,1% duurder. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen ging het nog harder. De topscore van Overbetuwe en Lingewaard is, net als in 2017, voor het grootste deel te schrijven op het conto van het dorp Elst. Dit komt door de positie van het dorp ten opzichte van Arnhem en Nijmegen en alle andere voorzieningen die het dorp kent, samen met het dorpse karakter.
 • Elst krijgt waarschijnlijk een ziekenhuis. Rijnstate start, in samenwerking met de gemeente Overbetuwe, een haalbaarheidsonderzoek naar een ziekenhuisvestiging in het stationsgebied in Elst. Het gaat om een verplaatsing van de zorgpoli in Arnhem-zuid. In 2021 is de start van de bouw voorzien.

Natuur, milieu en energie

 • GroenLinks vindt negen openbare laadpunten voor de elektrische auto in Overbetuwe te mager. De raadsfractie vraagt burgemeester en wethouders haast te maken met het plaatsen van nog een reeks palen. Volgens GroenLinks is er ergernis over het feit dat het lang zoeken is naar laadpunten in Overbetuwe en dat de laadpunten geen snellaadpunten zijn.
 • Overbetuwe wil in 2019 de bijenpopulatie in de gemeente verdubbelen. Bewoners van het buitengebied in de gemeente kunnen gratis bomen en struiken krijgen als ze hun tuin of erf bijvriendelijk willen inrichten. Ook staan er acht gratis bijenhotels op een eigenaar te wachten. De gemeente trekt hier € 35000,- voor uit. OverBetuwe hield op 14 en 16 januari informatie bijeenkomsten in De Bongerd in Heteren en De Hoendrik in Herveld. Inwoners die werden uitgekozen voor het project kregen de bomen en struiken gratis, maar zijn wel verantwoordelijk voor de inrichting van hun nieuwe tuin.
 • De zwerfafvalbrigade Park Lingezegen, een groep vrijwilligers die op geregelde tijden in het park gedumpt afval opruimt, laat op zich wachten. De taak voor het opstarten van de zwerfafvalbrigade is blijven liggen doordat de nu opgeheven gebruikersraad er niet in is geslaagd een goede samenwerking te creëren met het parkbestuur.
 • De provincie Gelderland gaat de oude vuilstort bij Reeth toch niet verwijderen. De bedoeling was dat het opgeruimd zou worden voor de ontsluitingsweg naar de RailterminalGelderland bij Valburg. Actiegroep Overbetuwe Overbelast is woedend over de koerswijziging. Een woordvoerder van de provincie zegt dat na een zorgvuldige afweging het plan niet doorgaat omdat de ontsluitingsweg de locatie van de voormalige stortplaats niet raakt. Als de aansluiting over de stortplaats zou lopen zou de grond eerst gesaneerd moeten worden.
 • De vorig jaar opnieuw ingerichte milieustraat van de gemeente Overbetuwe voldoet niet. Komende tijd moeten er tal van verbetermaatregelen worden doorgevoerd, maar de situatie is niet zo ernstig dat de milieustraat aan de Grote Molenstraat tijdelijk dicht zou moeten. Het schiet te kort op het gebied van asbest, veiligheid, opslag van klein chemisch afval en verkeersveiligheid. Er zijn maatregelen genomen, maar een uitgebreide analyse van de huidige inrichting en werkwijze is wel noodzakelijk, stelt de gemeente. De ODRA heeft in november vorig jaar ook controles uitgevoerd en komt ook nog met aanbevelingen.

Financiën en bestuur

 • De commissaris van de koning Clemens Cornielje heeft drie en twintig sollicitatiebrieven ontvangen van kandidaten die burgemeester Toon van Asseldonk willen opvolgen in de gemeente Overbetuwe. Het gaat om negentien mannen en vier vrouwen, in de leeftijd tussen de veertig en acht en zestig jaar.
 • Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart in Overbetuwe is sinds 1 januari duurder geworden. Een paspoort is € 71,- geworden en een ID-kaart € 56,50. Dit komt omdat afdracht aan het Rijk met 17% omhoog is gegaan.
 • Jan Cornelissen kreeg woensdag 2 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Overbetuwe de vrijwilligersprijs van de gemeente Overbetuwe uitgereikt door burgemeester Toon van Asseldonk. Jan Cornelissen verzorgt al vele jaren de herten en kippen in het dierenparkje in het Galamapark in Elst. Geheel belangeloos en zonder vergoeding. Verder riep de burgemeester tijden zijn nieuwjaarstoespraak op om vooral de toekomst te omarmen   en mee te gaan met de veranderingen die ons de komende jaren te wachten staan
 • De gemeente Overbetuwe erkent dat ze beter en vaker moet communiceren als er veranderingen, zoals met de wijziging van de PMD-zakken, aan komen. Dit om de toestanden zoals in Heteren te voorkomen, waar zeer veel mensen de zakken nog tijdens het ophalen van de gft-containers buiten hebben gezet.
 • Een patrouille van de politie is in de nacht van 7 en 8 januari in de berm van de Kerkstaat in Elst gestuit op een vat met vermoedelijk drugsafval. Agenten vonden de container tussen de Rijkerswoerdse plassen, net ten zuiden van de Arnhemse wijk De Laar.
 • De gemeente heeft 14 januari een bedrijfspand in Heteren voor een periode van drie maanden gesloten. Eind vorig jaar werden er ruim driehonderd hennepplanten, lampen, filters en droogrekken in het pand aangetroffen.
 • In Lingewaard en Overbetuwe zijn rond de jaarwisseling enkele verkeersborden en vuilnisbakken gesneuveld. Dat blijkt uit een inventarisatie van beide gemeenten. De rekening is ruim € 16.000,-. In Overbetuwe ongeveer € 8000,-. Het gaat om een voorlopig bedrag.

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Basisschool De Vallei in Driel hoopt in maart een nieuw gebouw naast het hoofdgebouw aan de Fazantstraat in gebruik te nemen. Het gaat om praktijkruimtes die “ondergronds” worden gebouwd. De Hobbit, zoals de nieuwbouw officieel heet, bestaat uit bouwblokken van kunststof die naar gelang de ruimte behoeft aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het is een klimaatneutraal gebouw die tot nu toe alleen in Zuid-Amerika wordt gebruikt. De Vallei is het eerste schoolgebouw in Europa die voor dit concept kiest.
 • Het gemeentehuis in Elst blijkt een grot met verborgen kunstschatten. Werd er eerder in een bijgebouw van het Overbetuwse gemeentehuis een kunstwerk van de vorig jaar overleden schilder Armando gevonden, nu blijken de twee tegeltableaus die jaren lang achter de publieksbalie hingen van “museale waarde”.
 • Overbetuwe trekt in 2019 € 515.000,- uit voor verbouwingen en het uitvoeren van achterstallig onderhoud voor basisschool De Vallei in Driel. Ook gaat er € 53.000,- naar De Wegwijzer en € 32.000,- naar school Lichtenbeek in Elst voor de aanschaf van nieuw meubilair en onderwijsmiddelen.
 • Op de ijsbaan op het evenementenplein in Elst zijn de afgelopen drie weken 3000 schaatsers meer geteld dan tijdens het vorige Winterfestijn Overbetuwe.
 • Zorginstelling Philadelphia gaat op Park Bredelaar gratis taal en rekenlessen aanbieden voor laaggeletterden uit Overbetuwe en Lingewaard. Ze hopen in februari te beginnen. De lessen worden gegeven door een docent van Prago, een instituut dat ook actief is in Zevenaar en Gendt. Dankzij subsidies van de gemeente Overbetuwe kan dit nu in Elst aangeboden worden.
 • Als de gemeenteraad er op 26 februari mee instemt, verandert sportpark De Pas in Elst de komende twee jaar in “sportief kruispunt” De Pas. Waar gebruikt van de faciliteiten op De Pas nu nog is voorbehouden aan de leden van de clubs, zijn straks alle inwoners van Elst er welkom om te sporten, te bewegen, te recreëren, te luieren en elkaar te ontmoeten. De hekken gaan dan verdwijnen en er wordt het nodige aan toegevoegd, zoals een multicourt, een klimtoren en een jongeren ontmoetingsplek met overkapping.
 • De opknapbeurt van zalencentrum De Oldenburg in Driel wordt uitgebreid en duurzamer, waardoor het € 300.000,- duurder gaat worden. De verbouwing moet in september zijn afgerond.
 • De dorpsraad van Slijk-Ewijk heeft een brief geschreven aan het college van Overbetuwe over het uitblijven van het landschapspark De Danenberg in Slijk-Ewijk. Volgens de dorpsraad lijkt het erop dat economische en financiële belangen voor de leefbaarheid gaan. De gemeente zegt dat De Danenberg er komt, maar dat Park 15 zich sneller ontwikkelt door de aantrekkende economie. Ook kost volgens burgemeester en wethouders de landschappelijke invulling veel tijd.