Ondertussen in Overbetuwe...

             

Infrastructuur en mobiliteit

 • De gemeente Overbetuwe wil als vergunningsverlener invloed op de Railterminal Gelderland houden. Hiervoor zijn de veiligheidsregels van de gemeente opgerekt. Met een meerderheid van 1 stem stemde de raad op 3 september in met het aanpassen van de eigen veiligheidsregels voor bedrijven. De gemeentelijke visie om de vergunningsverlener te zijn wordt gedeeld door CDA, D66 en BOB. GroenLinks, GBO, VVD, PvdA en CU houden vast aan de huidige regels, welke een vergunningsverlening in de weg staan.

 • De provincie Gelderland gaat een openbare aanbesteding houden en beschouwt het bedrijf DERT (Dutch European Rail Terminal) dat het initiatief nam voor de railterminal niet langer als de beoogde uitbater. Juristen van de provincie Gelderland zijn tot de conclusie gekomen dat de kans op jarenlange gevechten met andere gegadigden levensgroot was, als aan de voorkeurspositie van DERT zou worden vastgehouden.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Uit de op 10 september gepubliceerde Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019 – 2050 van het Planbureau voor leefomgeving en Centraal bureau voor de Statistiek blijkt dat Arnhem en Nijmegen de komende jaren sterk gaan groeien en de bevolkingsgroei in de Betuwe stagneert. In Lingewaard krimpt de bevolking met ruim 2 procent, terwijl in Overbetuwe een groei van 2 procent wordt voorzien.

 • Aan de Beatrixstraat in Zetten is woonstichting Valburg begonnen met de sloop van 8 woningen en nieuwbouw. Alleen zestigplussers mogen terug naar het dorpscentrum. De uit 1946 en 1951 stammende sociale huurwoningen maken plaats voor drie grondgebonden woningen en een gebouw met achttien appartementen. Het appartementencomplex telt op de bovenste etage vier huurwoningen in de vrije sector. De overige woningen vallen in de sociale huursector.

 • Huurders met een grote betaalachterstand krijgen hulp van woningcorporaties en de gemeente Overbetuwe. Die slaan de handen ineen om problematische schulden bij bewoners van huurwoningen te voorkomen. Met het project “Actief Eropaf” worden schulden in een vroeg stadium gesignaleerd. Huurders met een huurachterstand van twee maanden worden door de huurcorporaties Woonstichting Heteren, Woonstichting Valburg en corporatie Vivare doorgegeven aan de gemeente Overbetuwe. Namens de gemeente gaan medewerkers van welzijnsorganisatie Rijnstad vervolgens bij deze mensen langs.

 

Natuur, milieu en energie

 • Deko in Elst is 12 september begonnen met het leggen van 15000 zonnepanelen op het dak van het bedrijf aan de Peppelenbos op bedrijventerrein De Aam. De panelen komen op het dak van de huidige steenzagerij te liggen. Zij kunnen het bedrijf, inclusief de nieuwe bedrijfshal, van alle stroom voorzien. Ze zijn nu al in gebruik genomen.

 • Er komt meer en strenger toezicht in Park Lingezegen. Dit wordt gedaan door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van buiten de gemeente Overbetuwe en Lingewaard in te zetten. Overbetuwe wil aanhaken bij een samenwerkingsovereenkomst van de provincie Gelderland, verschillende Gelderse gemeenten, Staatsbosbeheer, waterschappen en omgevingsdiensten. Als een BOA onder het provinciale convenant valt kan hij/zij overal worden ingezet en is hij/zij niet meer gebonden aan één gebied.

 • Meer dan 150 bouwprojecten in Lingewaard en Overbetuwe dreigen geen doorgang te vinden of vertraging op te lopen omdat de overheid haar stikstofbeleid eerst op orde moet brengen. Het gaat onder meer om het doortrekken van de A15 en de aanleg van de Railterminal Gelderland bij Valburg en Reeth. Ook kleinere woningbouwprojecten staan onder druk. Dit omdat eerder dit jaar de rechter een streep zette door het programma aanpak stikstof (PAS), het stikstofbeleid in Nederland. Voor Overbetuwe heeft dit gevolgen voor 71 projecten.

 • Het lyceum in Elst verzamelt tot 11 november dit jaar klein elektronisch afval in. De middelbare school doet mee aan een actie onder de vlag van Wecycle. Wecycle wil het weggooien van klein elektronisch afval tegengaan door het in te zamelen en te hergebruiken. Scholen krijgen in ruil voor hun inspanningen een lespakket dat gebruikt kan worden. In plaats van een lespakket is er ook een digitale camera voor gebruik op school als beloning. Wecycle doneert namens de deelnemende scholen ook een verjaardag pakket aan de stichting Jarige Job.

 

Financiën en bestuur

 • Brigitte Faber – De Lange is dinsdag 3 september benoemd tot wethouder in Overbetuwe. Zij volgt Jan van Baal op. Brigitte Faber – De Lange heeft een achtergrond in het onderwijs. Ze was hoofdocent logistiek en Economie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 • De politie in Lingewaard en Overbetuwe wil meer gaan samenwerken met de inwoners. Ze gaat meer controleren op zaken waar door de inwoners specifiek om gevraagd wordt. Vroeger werd dat gedaan via de wijkagent, nu wil de politie de sociale media inzetten. Alleen de zaken die bij de politietaken horen worden in behandeling genomen, niet de zaken die bij de gemeente thuis horen.

 • D66 en GBO willen een discussie over het grondbeleid van de gemeente Overbetuwe. Beide partijen maken zich zorgen over het toenemende aantal aankopen door de gemeente. Wethouder Brigitte Faber, die de portefeuille van voorganger Jan van Baal heeft overgenomen, heeft toezegging gedaan om hier binnenkort over te praten.

 • Overbetuws burgemeester Patricia Hoytink gaat uiteindelijk toch niet in Zetten wonen, maar heeft een villa langs de Linge, aan de rand van Park Lingezegen, gekocht. Momenteel woont zij tijdelijk in het Zettense buitengebied in een woning die de gemeente heeft opgekocht.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Inwoners van Overbetuwe, Lingewaard en Neder-Betuwe krijgen voortaan nog maar een huis aan huis blad: “Het GemeenteNieuws.” Het blad de Betuwe verdwijnt, omdat het niet meer rendabel is om twee concurrerende weekbladen naast elkaar te hebben. De persgroep en uitgever van de Betuwe en Lingewaard Actueel hebben een deal gesloten met de Starterpers dat het weekblad Het GemeenteNieuws onder z’n hoede heeft.

 • De Paardenmarkt blijft een publiekstrekker. De 759ste versie trekt nog steeds veel bezoekers. Ook uit België en Duitsland. De uitnodiging aan de dierenbescherming en Eyes on Animals om de hele dag te komen kijken bleef onbeantwoord.

 • Neder-Betuwe is niet van plan mee te betalen aan de exploitatie van zwembad de Drie Essen in Zetten. Opvallend is wel dat Neder-Betuwe zich wel aanbevolen houdt om geïnformeerd te worden en mee wil denken zodat de juiste informatie beschikbaar is over Neder-Betuwse gebruikers van het zwembad.

 • Heteren krijgt een jongerenraad. Het dorp wil, met jongerencentrum Insula als uitvalsbasis, meer activiteiten voor en door jongeren van de grond krijgen. Ook komt er een aparte stuurgroep voor jongerencentrum Insula, waar naast jongeren ook volwassenen uit het dorp zitting in nemen.

 • Tijdens de herdenking op zaterdag 21 september herhaalde de geschiedenis zich. Er stonden vijf oude Engelse Shermantanks een tijdje op exact dezelfde plek waar op de zelfde dag 75 jaar gelden zulke tanks stonden. En in precies dezelfde formatie. Ook werd het naambordje van de John R. Towlestraat onthuld. John R. Towle is een oorlogsheld die op 21 september 1944 Duitse tanks die richting de Nijmeegse Waalburg reden tegen hield en later door mortiervuur om het leven kwam.

 • Rob van der Wijst uit Schaijk is door de gemeente Overbetuwe aangewezen als sportformateur. Hij moet sporten en bewegen een flinke impuls geven. Sportverenigingen, gemeente, welzijnsinstellingen, scholen en bedrijven moet daar samen voor zorgen. De afspraken die ze daarover maken, worden vastgelegd in een akkoord. Van der Wijst is een week later met alle partijen aan tafel gaan zitten op twee aftrapbijeenkomsten in Zetten en Elst.

 • In Driel is op zaterdag 21 september ter ere van 75 jaar Market Garden de oversteek tijdens de tweede wereld oorlog nagespeeld. Het oversteken van de 6e Airborne Brigade uit Polen was een indrukwekkend schouwspel. Tijden dit schouwspel was Prins Charles een van de aanwezigen.

 

Werk en economie

 • Café-restaurant Antonn aan de hoofdstraat in Zetten heeft op 19 september zijn deuren gesloten. Dinsdag 17 september is dat aan het personeel meegedeeld door eigenaar Toon Veens en zijn dochter Anneke. Volgens het ondernemersduo dat de zaak runde, zouden de kosten van het café-restaurant de afgelopen maanden “enorm zijn gestegen” door de oververhitte arbeidsmarkt. Daardoor is het voor hen niet realistisch meer om met het bedrijf verder te gaan.