Ondertussen in Overbetuwe...

           

Infrastructuur en mobiliteit

 • De bouw van de spoortunnel in de Rijksweg-Noord in Elst kan in volle vaart door. Het protest van de laatste bezwaarmaker is door de Raad van State van tafel geveegd. ’s Lands hoogste bestuursrechter vindt dat de gemeente Overbetuwe bij het doortrekken van een nieuwe aansluiting van de parallelweg op de Rijksweg-Noord terecht heeft gekozen voor de minst dure en omslachtige oplossing.

Wonen, zorg en welzijn

 • Na een jaar of vijf met dalende cijfers, loopt het aantal meldingen van woninginbraken in de Betuwe weer snel op. Zo werd er in de laatste drie maanden van 2019 in het gebied tussen Doornenburg en Dodewaard 63 keer aangifte van inbraak of een poging daar toe gedaan. Dat zijn er beduidend meer dan de 41 inbraken uit het derde kwartaal van vorig jaar juli, augustus en september. Een duidelijk aanwijsbare oorzaak is er niet. Wat opvallend is, is dat deze keer niet Elst, maar Huissen de lijst aanvoert van de meeste inbraken. Ook opvallend is dat niet Bemmel, maar Zetten op de derde plaats staat. In alle andere kernen bleef het inbraakleed beperkt.

 • De gemeentelijke fusies van negentien jaar geleden, toen Lingewaard en Overbetuwe ontstonden, heeft bij de grotere kernen alleen bij Gendt geen goed gedaan. Vooral Elst heeft een enorme groeispurt gekregen. Elst kreeg er 5808 inwoners bij en heeft nu 22.514 inwoners. In Elst woont nu 47 procent van de totale Overbetuwse populatie, negentien jaar geleden was dat 42 procent. Overbetuwe groeide harder dan Lingewaard. Overbetuwe werd 20,6 procent drukker en Lingewaard 13,2 procent. In totaal stonden afgelopen nieuwjaarsdag 47.921 Overbetuwenaren geregistreerd, tegen 46.611 Lingewaarders.

 • Omwonenden van de Zettense begraafplaats die gepland is aan het einde van de Lewe van Aduardstaat en de werkgroep inspraak Zetten-Noord stonden begin januari bij de Raad van State tegenover de gemeente Overbetuwe. Ze vinden het een voorbeeld van bizar slecht bestuur. Veel van het bestemmingsplan deugd volgens hen niet. De uitspraak van de Raad van State volgt begin februari.

 • De Raad van State wees op woensdag 22 januari de bezwaren van omwonenden tegen de aanleg van de Algemene Begraafplaats in Zetten van de hand. Op de nieuw aan te leggen begraafplaats tussen het Zettensepad en de Lewe van Aduardstraat zijn 400 graven voorzien. Een klein onderdeel uit het bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd. Het gaat om het evenemententerrein ten oosten van de begraafplaats. Door een ongelukkige formulering waren daar nutsgebouwen mogelijk, zoals een composteringsinstallatie.

 • Een autodief is dinsdagochtend 21 januari na een lange achtervolging, met meerdere politievoertuigen, door onder meer Valburg en Elst opgepakt door de politie. De 25 jarige Arnhemmer stal vlakbij het station in zijn woonplaats de Citroën van een 48 jarige plaatsgenoot. De auto werd klemgereden op de Brussel in Elst.

 • Overvallers hebben bij een ramkraak op Rolf Brillen aan de Smidsstraat in Elst in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 januari 150 merkzonnebrillen weggegrist. De totale waarde van de buit bedraagt volgens de eigenaar Rolf Nieuwenhuis circa 20.000 euro. Er is geen materiële schade. De politie zoekt naar een lichtkleurige Renault Captur met schade aan de achterzijde.

 • Na twintig jaar heeft het ambulancepersoneel in Gelderland-Midden nieuwe tenues. De geelgroene uniformen hebben dinsdag 28 januari plaatsgemaakt voor moderne licht – en donkerblauwe kleding. Ambulancezorg Gelderland-Midden is de eerste ambulancedienst in Gelderland die overgaat op deze uniformen.

Natuur, milieu en energie

 • De ruim vijfhonderd certificaathouders van zonnepanelen van WatBeters in Heteren kunnen een belastingteruggave van ruim 12.000 euro tegemoet zien. De panelen op de Bredeschool en het dak van bedrijfsgebouw Jacobs wekten in 2019 ruim 110.000 kwh op. Naast de teruggave aan leden gaat een deel van de opbrengst naar goede doelen in Heteren zelf. In 2019 koos het bestuur van WatBeters als goed doel voor Woonvorm De Passie aan de Kastanjelaan.

 • Het beroep van de Oosterhoutse agrariër Adri Derksen tegen de aanleg van Zonnepark De Grift langs de A15 bij Ressen is door de Arnhemse rechter afgewezen. Alleen de Raad van State kan nu nog een onherroepelijke vergunning tegenhouden.

 • In Zetten is vrijdag 10 januari een oude boom van 40.000 kilo zwaar en ongeveer een halve eeuw oud zo’n 200 meter verplaatst. Dit werd gedaan om een familiegevoel vast te houden en omdat het dienst doet als blikvanger bij de noordelijke dorpsentree. De eik stond op het laatste te bouwen perceel van het villawijkje aan de Linge en is 40 jaar geleden door Frank Pouwer, z’n vader en opa geplant. Het was omzagen of verplaatsen. De verplaatsing koste tussen de 15.000 en 20.000 euro. Vanwege de risico’s die aan verplaatsing van oude bomen zitten, is er goede nazorg nodig.

 • Vrijdag 10 januari zijn er aan de Boelenhamsestraat te Hemmen twee kerngezonde enorme eiken geveld om ruimte te maken voor een nieuwe persrioolleiding tussen Zetten en het waterzuiveringsgemaal in Dodewaard. De uitvoerder zei dat hij een vergunning had, afgegeven door de gemeente Overbetuwe. Dit werd gedaan zonder overleg te plegen met de eigenaren van de bomen. Waterschap Rivierenland is aan het uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Financiën en bestuur

 • Tijdens de nieuwjaarstoespraak op donderdag 2 januari hamerde burgemeester Patricia Hoytink – Roubos vooral op meer samenwerking en verbinding, en wil ze namens Overbetuwe een voortrekkersrol gaan spelen in de samenwerking met de regiogemeenten Lingewaard, Arnhem en Nijmegen. De vrijwilligersprijs ging deze keer naar Karin Smeenk uit Driel, die zich al jaren inzet voor tal van verenigingen in haar eigen dorp. Ze was onder meer nauw betrokken bij het 100 jarig jubileum van muziekvereniging Concordia, de plaatselijke voetbalclub en tal van andere vrijwillige activiteiten.

 • De rechter in Arnhem liet dinsdag 7 januari weten dat hij de familie Bakker, die 9 januari uit huis gezet dreigde te worden, niet kan helpen, maar de gemeente Overbetuwe toch vroeg de uitzetting niet door te zetten. Oud wethouder ruimtelijke ordening Jan van Baal verklaarde dat ambtenaren van de afdeling Wonen, wonen in het pand willen toestaan, maar dat de juridische afdeling op het gemeentehuis in Elst daar tegen is. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. De rechter gaf Overbetuwe mee dat besluit af te wachten. De uitzetting is voorlopig uitgesteld.

 • Ambtenaren van de gemeente Overbetuwe konden half januari niet vanuit huis werken, uit angst voor cyberaanvallen vanwege een lek in het inlogprogramma Citrix. Het ging om een voorzorgmaatregel.

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Parochianen in de omgeving Herveld kunnen sinds zondag 5 januari officieel terecht in het nieuwe kerkzaaltje dat is gebouwd in de voormalige sacristie naast de Herveldse Willibrorduskerk. De Willibrorduskerk blijft alleen nog in gebruik bij drukke diensten, zoals tijdens Kerst, Allerzielen en Pasen.

 • Het afnemend aantal kinderen in de Betuwe, dat zich al enkele jaren manifesteert bij de meeste basisscholen, gaat nu ook zorgen voor krimp op de meeste middelbare scholen. Het OBC in Bemmel en Elst en het HPC in Zetten zagen de afgelopen twee jaar het aantal leerlingen al wat afnemen, terwijl bij het Citadel in Lent het aantal leerlingen dit schooljaar vrijwel gelijk is aan dat van vorig jaar. Alleen Het Westeraam en het Lyceum in Elst kennen nog een behoorlijke groei.

 • Watergoed heeft een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een tweede strandclub aan het strandpark Slijk-Ewijk. Het paviljoen moet naast het gebouw van speeleiland Zandziebar komen.

 • Maar liefst zeven leden van de vrijwillige brandweer in Elst hebben deze maand een lintje gekregen voor hun grote inzet. Het zevental is niet de enige die in de prijzen viel. In de gemeente Overbetuwe krijgen in totaal twintig brandweerlieden een lintje. Maandag 27 januari waren 6 leden van de vrijwillige brandweer in Zetten aan de beurt.

 • Fysiotherapiepraktijken in Overbetuwe willen door middel van een valpreventiebaan ouderen helpen te voorkomen dat zij vallen en gewond raken. Het is een van de concrete actiepunten die is opgenomen in het sportakkoord Overbetuwe, dat vrijdag 31 januari werd ondertekend. Het parcours met verschillende ondergronden en obstakels, zoals trapjes en hellingen, is een idee van Fysiotherapie Ross en Fysiotherapie De Enk uit Elst.

Werk en economie

 • Het aantal WW’ers in de drie Betuwse gemeenten is het afgelopen jaar weer flink gedaald. Het percentage WW’ers ten opzichte van de beroepsbevolking ligt in Overbetuwe en Lingewaard rond de 2 procent, en Neder-Betuwe kent zelfs nog maar 1,4 procent kortdurende werkeloosheid. Landelijk daalde het WW-percentage van de beroepsbevolking afgelopen jaar van 3,1 procent naar 2,4 procent. In Lingewaard was er afgelopen jaar een daling van 21,8 procent en in Overbetuwe van 18,9 procent. Neder-Betuwe was bescheidener met een daling van 7,7 procent.

 • Merces, een bedrijf dat ondersteunende diensten verleent voor het onderwijs, komt naar Elst. Het bedrijf vestigt zich aan de Industrieweg-Oost op het bedrijvenpark De Aam.