Ondertussen in Overbetuwe April 2018

    

Infrastructuur en mobiliteit

 • Het vervoer voor gehandicapte leerlingen dat in de Overbetuwe en Lingewaard pas na een keukentafel gesprek wordt geregeld werkt goed. Het geeft een dubbel resultaat. De gemeente bespaart geld, maar stimuleert op deze wijze ook de zelfredzaamheid. 80% is zeer tevreden. Er zijn wel klachten over de chauffeurs, maar die worden snel opgepakt.
 • Het plan om de maximumsnelheid op de A50 tussen de knooppunten Valburg en Ewijk op te schroeven van 120 naar 130 km/u stuit op weerstand. De gemeente Beuningen gaat officieel bezwaar maken. Ook komt de gemeente met een eigen onderzoek naar geluidshinder, fijn – en stikstof uitstoot. Er wordt getwijfeld aan het onderzoek van Rijkswaterstaat.
 • In de gemeente Overbetuwe sneuvelde dinsdag 20 februari een motie van GroenLinks en PvdA om de snelheid van de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg terug te brengen van 130 naar 100 km/u. Daarmee gaat de raad niet mee met de stelling van de Beuningse fractie van D66 die zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit als deze naar 130 km/u verhoogd wordt.
 • De wijkplatforms Elst Noord en Zuid zijn ontstemd over het feit dat de gemeente hun afspraken over een veiligere Valburgseweg in Elst niet na komt. Fietsers en voetgangers komen op de Valburgseweg nog steeds in de knel. De Dorpstraat wordt wel aangepast, maar de Valburgseweg die hieruit volgt niet, ondanks de gevaarlijke situaties die zich hier voordoen.
 • Een kwart van de fietsers in grote steden voelt zich onveilig, maar ook in de Betuwe schuilt volgens de fietsbonden gevaar. Onder meer de nieuwe fietstunnel bij het treinstation in Elst, de dijken, de weg naar het Lexkesveer bij Randwijk en de Vossenhol in Bemmel zijn heikele punten.
 • Alle lichten staan op groen voor een buurtbus tussen Heteren en Elst. De gemeente Overbetuwe, provincie en vervoersmaatschappij Breng gaan ervoor. Als het meezit kan de buurtbus na de zomervakantie gaan rijden. 30 vrijwilligers gaan de buurtbus besturen.
 • Bijna alle politieke partijen in de gemeente Overbetuwe vinden dat de bereikbaarheid in de gemeente Overbetuwe beter moet. Ze denken aan openbaar vervoer op afroep. Alleen het CDA vindt dat het al goed geregeld is.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Na de vreugde over een dorpshart voor Heteren kregen de bewoners toch een teleurstelling voor hun kiezen. Woningen i.p.v. winkels is niet uitgesloten. Als het niet haalbaar is om ondernemers naar Heteren te krijgen mag projectontwikkelaar Artica uit Rosmalen toch woningen op de begane grond bouwen.
 • De vertrouwensrelatie met de gemeente heeft volgens dorpsraad Heteren een deuk opgelopen. De gemeente heeft sinds 2016 een afspraak met de projectontwikkelaar om in de toekomst winkels in te ruilen in het Hart van Heteren zonder dat de dorpsraad hiervan af wist. Dit vinden zij vreemd. De dorpsraad wil dat voortaan alles op tafel komt.
 • De dorpsraad Heteren heeft met vallen en opstaan bereikt dat de gemeente Overbetuwe nu zij  aan zij met de dorpsraad optrekt om het dorp een kloppend hart te geven. Een nieuwe stichting van inwoners krijgt medewerking van een beleidsambtenaar, een jurist en twee politici.
 • Als het de Heterense dorpsraad lukt met een goed alternatief te komen krijgt het de steun van vrijwel alle Overbetuwse lijsttrekkers. Dit werd tijdens het debat in De Bongerd in Heteren uitgesproken. De meeste fracties, behalve het CDA, verwachten dat zoiets eind dit jaar helder moet kunnen zijn.
 • Het geduld van de inwoners van Reeth bij Elst over de Railterminal is op. Ze vinden dat het college hun belangen heeft verkwanseld. Vanwege de boterzachte overeenkomst die B&W met de provincie heeft getekend hebben ze het gesprek met het college afgezegd. De Gemeente Overbetuwe ontvangt 4,5 miljoen euro, maar Reeth weet niet waar het aan besteed wordt. Er is geen transparantie m.b.t. de planschade voor de omwonenden.
 • Bewoners van Reeth krijgen steun van de gemeente Overbetuwe. Die springt op verzoek van de gemeenteraad bij de provincie in de bres voor de bewoners. Het college van B&W moet er bij de provincie op aandringen dat er een goede uitkoopregeling komt      voor de bewoners en dat er een financiële bijdrage in een omgevingsfonds voor alles wat er rond de A15 gebeurd wordt gestort. Het aantal huizen dat in Reeth wordt gesloopt moet ergens anders in Reeth weer worden teruggebouwd.
 • Dorpshuis De Hoendrik in Herveld wordt gerenoveerd en voorzien van een sportzaal. De herontwikkeling van het gebied kost bijna 4 miljoen Euro. De gemeente Overbetuwe betaalt 2,2 miljoen. Er is alleen wel vertraging vanwege vleermuizen in de spouwmuren. Tijdens de renovatie wordt er rekening gehouden met deze beschermde diersoort.
 • Inwoners in Elst horen een lage brommende toon, voornamelijk 's avonds en 's nachts. De gemeente Overbetuwe neemt de meldingen serieus en onderzoekt de zaak. Waar het vandaan komt is zeer lastig omdat de wind laagfrequent geluid kilometers kan meevoeren. De windmolens bij Oosterhout worden ook weer gecontroleerd, omdat bij de start een van de turbines een hinderlijk geluid maakte.
 • Zorgverlener Philadelphia is een dagbesteding begonnen op een boerderij in park Lingezegen in Elst. Op dit moment werken er zeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen met een dagbestedingsindicatie is welkom.
 • MesaZorg in Zetten heeft de zaken weer goed voor elkaar. Zo blijkt uit de laatste inspectie. De kleinschalige woonvorm voor 23 jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven heeft nieuw personeel met veel ervaring aangenomen en de richtlijnen voor de werkwijze aangepast. De cliëntenstop is nu deels opgeheven.
 • De impasse tussen ruziënde partijen in Zetten is doorbroken. Senioren en duurzame inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben eindelijk zicht op hun droomhuis aan de Veldstraat. De gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplan wijziging. Alleen bezwaren tegen het woonbouwplan Veldzicht in de schil van Zetten kunnen het nog tegenhouden. Een omwonende heeft al wel 1000 handtekeningen opgehaald tegen het woningbouwplan.
 • Nog dit jaar komt er een nieuw dorpshuis en wordt het wijkje bij de molen in Valburg afgebouwd. Alleen bezwaren kunnen het nog tegenhouden.
 • De verbouwing van het oude gemeentehuis in Andelst is in volle gang. Nog deze zomer kunnen 26 mensen met dementie er hun intrek in nemen. Residence Andelst gaat 11 juni open.
 • Woningeigenaren van Residence Tergouw in Oosterhout zijn woedend nu de directie het toegangspasje van 70 bewoners heeft geblokkeerd, omdat de bewoners een nieuw wurgcontract van de directie weigeren te tekenen. Over het blokkeren van de pasjes diende 8 maart een kortgeding in Arnhem. De bewoners hebben gewonnen. De rechter heeft hen in gelijkgesteld. De directie moet de bewoners weer toelaten.
 • Bewoners van de Korte Helster in Elst zijn niet te spreken over het beleid van de gemeente Overbetuwe. Sinds de zomer van 2017 is hun uitzicht naar de knoppen. Door de verbouwing van de gemeentewerf kijken de bewoners van het appartementencomplex nu op een smerige betonnen muur en volle afvalcontainers. Eind maart komt er een bijeenkomst met meerdere omwonenden om het probleem op te lossen.
 • Scouting Zetten is er toevallig achter gekomen dat er een uitruil van gronden zal plaats vinden na inrichting van de nieuwe begraafplaats. Er is nog wel een bepaling opgenomen dat de scouting nog tien jaar gebruik kan maken van de grond. Wat er daarna gebeurt is hoogst onzeker.
 • Met voorrang worden twee bouwplannen in Elst in gang gezet. Het gaat om 120 nieuwe huizen: 50 woningen voor senioren en starters op het land van Tap in het centrum, wat voornamelijk appartementen worden, en een mix van 70 (sociale) huur – en koopwoningen en appartementen, het plan het klooster, bij het station. De gemeente gaat opzoek naar een projectontwikkelaar. Met een beetje geluk gaat de spade binnen nu en twee jaar de grond in. Een derde deel wordt sociale huurwoning.

 

Natuur, milieu en energie

 • Elst ergert zich aan de afvalzakken op straat. De PMD afvalzakken liggen overal als het waait. De Elstenaren zijn er klaar mee en vragen zich op sociale media af waarom er geen haakjes aan de lantaarnpalen komen waaraan de zakken kunnen worden opgehangen. De motie voor een eenvoudig en duurzaam systeem is al door de raad aangenomen. Na een enquête in maart komt de gemeente met een voorstel.
 • Het bestuur van het wijkplatform Elst-Zuid roept de inwoners van Elst op om te stoppen met het dumpen van huisdieren in het Burgemeester Galamapark in Elst. Eerder deze maand werd er weer pluimvee gedumpt. De gedumpte huisdieren, hanen, kippen en konijnen, geven overlast, waaronder geluidsoverlast, en poepen in de omringende straten. De politie vraagt mensen die iets verdachts zien dit te melden.
 • Historische appelrassen komen weer tot leven in de struikenboomgaard in Park Lingezegen in Elst. Er zijn zo'n 25 bomen gepland. Elke boom geeft zo'n 300 kg appels. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren was tijdens de opening aanwezig.
 • Vrijwilligers hebben op 10 maart tijdens NLDoet een bijenhaag, bestaande uit wilde rozen en wilgen, op het Appelland in Elst geplant.
 • De Betuwe wil een harde aanpak m.b.t. zwerfvuil. Wie in de Betuwe blik of plastic flesjes van zich afwerpt kan het na de verkiezingen schudden. De gemeente Overbetuwe en Lingewaard gaan strenger optreden.
 • De rigoureuze bomenkap in Heteren is van de baan na protest van de bevolking. Het kappen van 100 bomen in de Kerklaan en Zesmorgen in Heteren gaat niet door. De gemeente Overbetuwe ziet ervan af na fel protest van een grote groep Heterenaren.
 • Op de bouwlocatie Vinkenhof in Elst is vervuilde grond aangetroffen. Op dit terrein zijn de nieuwbouw van het OBC en twintig tijdelijke woningen gepland. De verontreiniging is ontdekt tijdens grondonderzoek. BBO wil dat de nieuwbouwplannen in de ijskast worden gezet.
 • Inwoners van de gemeente Overbetuwe kunnen vanaf 13 maart op tien plekken hun oude spijkerbroek kwijt. De spijkerbroeken worden vermalen tot isolatiemateriaal voor het nieuwe gemeentehuis.
 • 90 kinderen van basisscholen deden op 14 maart mee met de Boomfeestdag. Op drie locaties in Elst, Heteren en Driel werden er 25 bomen en ongeveer 1200 struiken geplant.

 

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • De tennisvereniging Herveld-Andelst (TVHA) moet wachten op groen licht voor het voorstel voor nieuwe energiezuinige lichtmasten totdat de nieuwe gemeenteraad er zich in mei over gebogen heeft.
 • Vier sportclubs in Zetten willen een onderzoek naar de voor- en nadelen van twee i.p.v. drie sportzalen in de nieuwe Wanmolen. Ze vragen zich af waarom er zo'n haast achter zit als het verouderde zalencentrum pas over 2 jaar wordt gesloopt. Als antwoord hierop zegt het college dat zij niet over een dag ijs zijn gegaan, maar dat het plan in overleg met de gebruikers nog wel uitgewerkt en verfijnd moet worden.
 • Er is geen akkoord voor het voorstel vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Overbetuwe om een besluit te nemen over een nieuw, compact zalencentrum voor Zetten. Tijdens de laatste vergadering van de gemeente Overbetuwe werd er besloten dat men gaat voor een Wanmolen met twee zaaldelen, maar houdt het de mogelijkheid open om het centrum toch drie zaaldelen te geven.
 • Drie bowlingverenigingen en de bridgeclub in Zetten kunnen geen kant op. In de nieuwe Wanmolen is er straks geen plaats meer. Dit komt omdat bridge en bowling buiten het gemeentelijk sportbeleid vallen.
 • Drie ontwerpen van Arnhemse kunstenaars liggen op tafel, de komende weken kunnen Overbetuwenaren stemmen via de website van de gemeente. Het kunstwerk met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Medio 2019 staat de oplevering gepland.
 • De onderwijsinspectie constateert problemen op basisschool De Vallei in Driel. Zes leerlingen van de democratische school zijn vorig schooljaar door de ouders thuisgehouden. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat leerlingen zich niet veilig voelden. Volgens democratisch concept moeten zij voor zichzelf leren opkomen, maar er werd niet goed op ze gelet. Een te kleine huisvesting is hiervan de oorzaak volgens het schoolbestuur. De gemeente en het schoolbestuur zijn al enige tijd in overleg over de huisvesting. Eind januari komt de onderwijsinspectie met een nieuw onderzoek.
 • Kunstwerkplaats Schuytgraaf heeft haar oog laten vallen op park Lingezegen. De gebruikersraad is enthousiast en ziet creatieve mogelijkheden.
 • In de Betuwe maken steeds meer mensen gebruik van de afdeling van stichting Leergeld. De stichting verwacht dit jaar 250 à 300 kinderen te kunnen helpen.
 • De oppositie van de gemeenteraad Overbetuwe is boos op het college, dat achter de schermen werkt aan een zwembad, sporthal en theater bij station Elst. Terwijl aan de raad maximale transparantie is beloofd. Jan van Baal (lijsttrekker van het CDA en wethouder) onthulde dit tijdens een verkiezingsdebat.
 • Basisschool 't Startblok aan de Morel in Elst is de afgelopen twee weekeinden op rij het slachtoffer geworden van vandalen. Die hebben in totaal zeven ruiten vernield. De directie van de school wil zo snel mogelijk beveiligingscamera's rond de school ophangen.
 • Rob Sweere uit Arnhem maakt het kunstwerk bij strandpark Slijk-Ewijk. Zijn ontwerp, een witte drijvende lijn met aan weerszijden mammoettanden, kreeg de meeste stemmen. Medio 2019 is het af.
 • Elst krijgt een camping. In park Lingezege gaat volgende maand de Grote Bredelaar aan de Breedlersestraat open. De boerderijcamping ligt naast de geitenboerderij van Michel van den Toorn en heeft 25 kampeerplaatsen. Op 24 april verwacht de camping zijn eerste gasten. De Grote Bedelaar is een dagbesteding van stichting Philadelphia. Mensen met een afstand van de arbeidsmarkt gaan er helpen.

 

Financiën en bestuur

 • GroenLinks kan zowel in Lingewaard als Overbetuwe als winnaar van de gemeenteraads-verkiezingen worden beschouwd. In de gemeente Overbetuwe ging de partij onder leiding van Hanno Krijgsman van twee naar vier zetels en is daarmee in zetels nu even groot als GBO en D66. In Lingewaard ging GroenLinks onder leiding van Lianne Duiven van 1 naar 3 zetels.
 • Zowel GroenLinks als GBO hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders of de uitspraken van scouting Zetten, dat er afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente en het Lijndensche Fonds, kloppen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over het participatieproces en het beeld dat bij omwonenden en de scouting is ontstaan.
 • Hanno Krijgsman, lijsttrekker van GroenLinks, sluit niet uit dat zijn partij in het college komt, nu GroenLinks van 2 naar 4 zetels is gegaan.

 

Werk en economie

 • Randwijk is erg blij met de bakker in het dorp. Het nieuwe verkooppunt is een aanwinst. Ideaal voor ouderen. Het brood is niet duurder dan elders en komt van een bakkerij uit Herwijnen. Het verkooppunt is 2 keer in de week open.
 • Bedrijven in Andelst, Elst en Heteren maken zich zorgen over de toenemende internetcriminaliteit. Dat kan Betuwse bedrijven in gevaar brengen. Samen met de politie en de gemeente binden ze de strijd aan. De beveiliging van bedrijfsgegevens laat te wensen over. Bedrijven moeten complexere wachtwoorden creëren en vaker de wachtwoorden wisselen.
 • Er is een ernstig te kort aan schippers voor de fiets- en voetpontjes over de Waal. Als er niet snel enkele vrijwilligers bijkomen dreigen komend seizoen zelfs enkele vaardagen te worden geschrapt.
 • Overbetuwenaren van alle leeftijden staken hun handen uit de mouwen voor NLDoet. Van Zetten tot Oosterhout werden bankjes gemaakt, tuinen onderhouden en pleinen schoongemaakt.