Kastanjelaan
Kastanjelaan

Ondertussen in Overbetuwe - December 2018

Er is dit kwartaal veel gebeurd in Overbetuwe. Wil je zo aan het eind van het jaar nog eens teruglezen dan kan dat hier.

Ondertussen in Overbetuwe…

Infrastructuur en mobiliteit

 • Door een defecte kabel was er dinsdagmiddag 4 December een storing bij de spoorwegovergang aan de 1ste Weteringsewal in Elst. Door het minuten lang dichtblijven van de slagbomen staken automobilisten en fietsers toch over, wat gevaarlijke taferelen opleverde.

 • De Railterminal wordt niet dit najaar, maar pas na de verkiezingen voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019 vastgesteld. En wordt daardoor inzet van de statenverkiezingen.

 • Arriva zet bussen in tijdens de spits in plaats van grotere treinen, om de drukte op het traject Zetten-Andelst tegen te gaan.

 • Een nieuwe fietsroute langs laanboomteeltbedrijven en horecagelegenheden in de Betuwe en Rivierenland is zaterdag 22 september officieel geopend; recreanten fietsten een rondje van 77 kilometer langs Randwijk, Heteren, Homoet, Valburg en Andelst.

 • Bezorgde inwoners hebben Overbetuwe Overbelast opgericht. De groep maakt zich zorgen om de mogelijke komst van een railterminal bij Valburg en bereidt publieke acties en juridische stappen voor.

 • Bomen, struiken en hekwerk bij de spoorwegovergang aan de Eerste Weteringsewal in Elst werden in het weekend van 28 en 29 september verwijderd. Dit was nodig voor Archeologisch onderzoek en het opsporen van eventuele explosieven uit de tweede wereldoorlog. Het verkeer ondervond geen hinder door de werkzaamheden. Het bodemonderzoek was nodig, omdat de spoorwegovergang volgend jaar wordt aangepakt. Er komt dan een viaduct.

 • Diverse kinderdagverblijven in de Betuwe moeten improviseren, nu stints niet meer op de openbare weg mogen. Het taxivervoer wordt uitgebreid en op korte afstand wordt er nu gelopen.

 • De gemeente Overbetuwe reserveert 450.000 euro om de ruimte rond het treinstation Zetten-Andelst te verbeteren. Overbetuwe hoopt in november met een concreet voorstel te komen, en gaat het met spoorbeheer ProRail en provincie Gelderland aanpakken.

 • Het Drielse veer tussen Driel en Heveadorp vaart sinds 22 oktober weer op winterschema. Dat betekent dat het bootje tot medio april in de weekenden niet meer vaart.

 • De snelheid op de Grote Molenstraat ter hoogte van de golfbaan op landgoed Welderen in Elst wordt verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Bij het begin en het einde van het 60 kilometer deel worden naast snelheidsborden ook wegversmallingen (palen) aangebracht om het verkeer op het nieuwe snelheidsregime te wijzen. Tegen het verkeersbesluit voor de snelheidsverlaging kan tot maandag 3 december bezwaar worden gemaakt.

 • Buurtschap Reeth krijgt, tien jaar nadat ze zijn verdwenen, weer naamplaatsborden, ook wordt er een financiële bijdrage geleverd voor sneller (glasvezel) internet. Het omgevingsfonds van het windpark Nijmegen-Betuwe betaald het eerste jaar het vastrecht voor glasvezel.

 • Met een door de gehele gemeenteraad van Overbetuwe gesteund amendement wordt er alsnog 900.000 euro voor het herinrichten en verkeersveiliger maken van de Kastanjelaan in Heteren vrijgemaakt. De gemeente gaat nog in gesprek met de dorpsraad over de fasering van het werk, dat in 2019 van start moet gaan.

 • De spoorweg overgangen in Elst gaan verdwijnen. Naast een spoortunnel onder Rijksweg-Noord krijgt de spoorweg overgang op de Eerste Weteringsewal een viaduct. Rijksweg-Noord wordt zelf ook flink onderhanden genomen. De hele weg wordt vanaf de Eerste Weteringsewal tot aan de Dauw opnieuw ingericht als vijftig kilometer weg. Ook de kruisingen met die beide straten, net als de Ceintuurbaan worden aangepast en de fietspaden worden breder gemaakt. De plannen werden dinsdag 13 november gepresenteerd..

 • ProRail moet meer doen voor bewoners rondom de aan te leggen spoortunnel onder Rijksweg-Noord en een viaduct op de Eerste Weteringsewal in Elst. Dat schrijft Overbetuwe in een brief aan de spoorbeheerder. De gemeente vraagt om geluidsmaatregelen op het iets noordelijk gelegen deel van de Rijksweg-Noord tot aan de Eerste Weteringsewal en een door ProRail te organiseren info-bijeenkomst voor omwonenden.

 • De Overbetuwse politiek vindt dat station Zetten-Andelst en Elst er bekaaid afkomen voor wat betreft het aantal OV-fietsen dat beschikbaar is. Alle partijen eisen meer fietsen. GroenLinks diende de motie in om het aantal fietsen te verhogen, die door alle Overbetuwse partijen is gesteund. Het college moet nu in gesprek met Arriva en de NS om op beide stations meer fietsen geplaatst te krijgen. Indien er geen regeling wordt getroffen moet de raad van Overbetuwe oordelen of er vanuit de gemeente middelen worden ingezet om extra fietsen neer te zetten.

 • Het stationsgebied Elst gaat op de schop en de grote winnaar is de fietser. Er komt een vrijliggend fietspad aan de noordkant van de nieuwe Aamsestraat en er wordt een fietspad aangelegd langs de Regenboog, tot aan het Auditorium en de Meiregen. Het pad naar de tunnel wordt nu versmald, zodat de rood met witte blikken weg kunnen. En fietsers die de tunnel ingaan hebben voorrang. Begin 2020 wordt er gestart met de werkzaamheden.

Wonen, zorg en welzijn

 • Als de minister niet op korte termijn de veiligheid van de jongeren in de Zettense Heldring-stichting kan garanderen moet de instelling dicht. Dat stelt tweede kamerlid Attje Kuikens (PvdA). CDA tweede kamerlid Peters wil dat de wantoestanden binnen de Heldring-stichting tot op de bodem wordt onderzocht.

 • Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of jongeren nog wel veilig in de Heldring-stichting kunnen wonen. Daarna besluit de inspectie van gezondheidszorg of de jeugdzorginstelling in Zetten nadere maatregelen moet nemen..

 • Hanneke Bruinsma (GroenLinks) en Aard Noordermeer (BurgerBelangenOverbetuwe) kwamen in actie, omdat voor en tegenstanders over het gesloten blijven van het schouwpad achter de Germaan in Elst er niet meer uitkomen. Woensdag 19 september was er een bijeenkomst in de Kik. Aard Noordermeer leidde de avond.

 • Een nieuw pad van de Regenboog in Elst naar de Linge ziet Overbetuwse politiek als de oplossing voor het conflict omtrent de Germaan tussen de bewoners van de wijk Westeraam. Niet alle bewoners reageren even positief op de nieuwe plannen.

 • Zondag 16 september is er 's avonds een grote brand uitgebroken bij Koos van Elk bandenservice op het bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland in Heteren. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de andere panden.

 • De Rabobank opende in het centrum van Zetten op 6 oktober de deuren van een nieuwe woonwinkel aan het Julianaplein. Mensen kunnen er terecht met vragen over de aanschaf van een nieuwe woning of verbouwing.

 • In Heteren worden 500 crematies per jaar verricht in het uitvaartbedrijf Fine Vita. Het uitvaartbedrijf heeft voormalig rouwcentrum Mijnhart aan de Polderstraat omgebouwd tot crematorium. De eerste crematie is al achter de rug. Er komt geen officiële opening.

 • Bij het Witte Huis in Zetten, een verzorgingstehuis voor mensen met dementie, is volgens de inspectie te veel mis. Binnen vier maanden moet de zorg verbeterd zijn, anders volgt er een dwangsom. Het personeel blijkt onvoldoende kennis te hebben.

 • Dunya-woonzorg uit Arnhem opent een tweede woonzorgcentrum aan de Kost en Kokkeland in Elst. In twee panden, gehuurd van De Driestroom, worden vanaf november ouderen 24 uur per dag verzorgd.

 • In Zetten-zuid verrijzen komend jaar 77 woningen. De gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. De dorpsraad is content. Projectontwikkelaar Klokgroepen en KWP bouwen komend jaar bij de Stationsstraat en Wageningsestraat rijtjeswoningen, twee onder een kap en vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. GroenLinks, PvdA, D66, BurgerBelangenOverbetuwe en ChristenUnie zijn niet blij dat er geen sociale huurwoningen bij komen. Volgens hen zou de gemeente projectontwikkelaars moet dwingen 30 procent nieuwe goedkope huizen te bouwen.

 • Overbetuwe en Lingewaard moeten op last van de rijksoverheid nieuw beleid ontwikkelen voor woonwagenbewoners. Er moet meer rekening gehouden worden met hun woonwensen en cultuur. Overbetuwe en Lingewaard willen dat, in samenspraak met andere gemeenten, in deze regio doen. Er is nog geen inventarisatie gemaakt van de woonbehoefte en ook de plekken waar nieuwe standplaatsen moeten komen moet nog worden bekeken.

 • De gemeente Overbetuwe moet tempo maken met het toewijzen van standplaatsen voor woonwagenbewoners en niet wachten op de regionale aanpak van het te kort aan standplaatsen. De motie van D66, GroenLinks en ChristenUnie kreeg steun van een raadsmeerderheid

 • Op 30 oktober werd bekend dat vastgoedbeheerder Syntrus Achmea namens een klant 21 woningen in Hoge Wei te Oosterhout afneemt van bouwer Klokgroep uit Nijmegen. Het bedrijf meldt dat het de bedoeling is de huizen te gaan verhuren. Mede door deze transactie is het leeuwendeel van de huizen in Hoge Wei verkocht. Er zijn nog vijf huizen vrij. Klokgroep wil begin volgend jaar gaan bouwen, eind 2019 is de oplevering van de woningen voorzien

 • Mensen met een beperking kunnen voor het eerst in Overbetuwe zelfstandig wonen. Kubus Zorg heeft donderdag 1 november vijf appartementen aan de Dorpstraat in Elst in gebruik genomen.

 • Onbekenden namen in de nacht van zondag 18 op maandag 19 november een geldkist weg met daarin 1000 euro uit dorpshuis De Oude School in Hemmen. De braakschade is enorm.

 • Overbetuwe en Lingewaard gaan opnieuw met Menzis in zee voor de collectieve zorgverzekering voor minima in 2019. Overbetuwenaren zijn daarbij in sommige gevallen fors duurder uit dan bij hun oosterburen. In het duurste pakket dekt Lingewaard namelijk wel het volledige eigen risico (385 euro). Overbetuwe heeft dat nooit vergoed laat een zorgambtenaar van de gemeente weten.

Natuur, milieu en energie

 • Op 30 November zijn er door de leerlingen van de Sint Jacobus school in Valburg aan de Mellard nieuwe bomen geplant. Het zijn compensatie bomen. De herplant aan de rand van het dorp vervangen de bomen die eerder verdwenen bij het verbreden van de snelweg en het aanleggen van de nieuwe open afritten van de A15 en de A50.

 • Betuwse boeren binden de strijd aan met waterbedrijf Vitens. Zij claimen recht te hebben op een schadevergoeding vanwege schade aan hun gewassen. Vooral rond Zetten en in het noorden van de Overbetuwe zou flinke schade geleden zijn door winning van het grondwater. De schade is vooral de verminderde gewassen opbrengt. Het gaat om permanente droogteschade.

 • De Tiny Forests, bosjes die op steeds meer plekken in Nederland worden aangelegd, in Overbetuwe gaan niet door omdat een meerderheid van de gemeenteraad niet voor is. Alleen GroenLinks, BurgerBelangenOverbetuwe, ChristenUnie en PvdA waren enthousiast over het voorstel van D66. Er wordt volgens de rest van de raad al genoeg groen aangelegd..

 • De werkzaamheden die de waterveiligheid in natuurgebied de Loenense Buitenpolder bij Slijk-Ewijk moet vergroten en de natuurwaarde moet verhogen zijn begin oktober begonnen. Het serieuze graafwerk begint komend voorjaar.

 • In Heteren zijn 268 nieuwe zonnepanelen op het dak van verhuisbedrijf Jacobs geplaatst. Het is het tweede dak dat wordt aangelegd met de WatBeters-actie. De actie is zo'n succes dat er wachtlijsten zijn. Daarom is Watbeters simpelweg opzoek naar meer daken. Eerder werden er al 200 zonnepanelen geplaatst op schooldaken in Heteren.

 • De gemeente Overbetuwe en Lingewaard nemen een extra buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in dienst om mensen die zich schuldig maken aan asociaal gedrag in het natuurgebied tussen Elst en Bemmel te bekeuren. De nieuwe Boa wordt geworven in opdracht van Park Lingezegen, dat eerder dit jaar klaagde over een toename van zwerfvuil. Meer toezicht moet overlast en dumpingen terugdringen.

 • Energiecoöperatie WatBeters in Heteren wil komend jaar beginnen met het goedkoper stroom leveren aan minima. Een stichting moet de uitvoering ter hand nemen. Het gaat hierbij om mensen uit Heteren, Randwijk en Driel.

 • Overbetuwe denkt in het eerste kwartaal van 2019 met afvalpassen te gaan werken in de milieustraten in Andelst en Elst. Binnenkort gaat een informatie campagne van start. Alleen inwoners van de gemeente krijgen een pas. Het gebruik daarvan wordt in Andelst en Elst verplicht. Door de passen in te voeren krijgt de gemeente inzicht in wie er stort, waardoor de stortingen vanuit buiten de gemeente zal afnemen. Wat een vermindering zal geven van 20 tot 25 procent.

 • Overbetuwe staat het tankstations in Heteren (bedrijventerrein Poort van Gelderland) en Oosterhout (Park 15) toe LNG, een vloeibaar gemaakt aardgas, te verkopen. Volgens bedrijf K3 Delta uit Andelst is het een redelijk duurzame brandstof. Het vloeibaar gemaakte aardgas gaat vooral in vrachtwagens en maakt, volgens de gemeente Overbetuwe, de vrachtwagen 70 procent stiller dan een dieseltruck en leidt rijden op LNG-bio tot 8o procent minder CO2-uitstoot dan rijden op diesel of benzine.

 • De gemeente Overbetuwe heeft de hoofdlijnen voor duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren vastgelegd en wil wind en zonneparken concentreren langs de A15, tot grote teleurstelling van landbouwer Erik ten Hartog. Hij en zijn collega André Timmermans willen vier wind turbines langs de Linge, tussen Heteren en Zetten, plaatsen. Overbetuwe ziet dat niet zitten, vanwege het willen beschermen van landschappelijke waarden.

 • Er is onenigheid over het aantal te bouwen sociale woningen in de nieuwe wijk de Pas in Elst. De gemeente Overbetuwe en ontwikkelaar BPD en Avest mikken op 80 van de 320 (25 procent), maar volgens GroenLinks zouden dat er minimaal 96 (30 procent) moeten zijn. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks vindt dat een gemiste kans en weinig ambitieus.

 • Minimaal 30 procent van alle in Overbetuwe nieuw te bouwen huizen moeten gebouwd worden voor de sociale huursector. Een nieuw aan te stellen woningmarktregisseur moet daar op toezien. Een motie van deze strekking werd raadsbreed aangenomen. Hierdoor neemt de gemeenteraad van Overbetuwe nadrukkelijker de regie bij nieuwe woningbouwplannen. Het gaat hierbij om woningen van maximaal 710 euro. Voordat bindende afspraken worden gemaakt met ontwikkelaars van bouwplannen en actieve verhuurders moet dit eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Heteren heeft in de week van 11 tot 17 november langs de Kerklaan ruim honderd nieuwe amberbomen gekregen in plaats van de gekapte eiken.

 • In Overbetuwe is groenterreur gaande. Regelmatig heeft een groepje Overbetuwenaren het na het uitgaan gemunt op bloemen, bomen en struiken. Het gebeurt vooral 's nachts, in het weekend en op diverse plekken in de gemeente. Het beperkt zich niet tot Elst. In Elst in het stationsgebied is het vaak raak. Maar ook bloemschalen in de Dorpstraat zijn vaak aan de beurt. Bij het net gerenoveerde speeltuintje in de Elsterwijk Huyekamp waren na een week bijna alle struiken met wortel en al uit de omheining getrokken.

 • Burgemeester en Wethouders van Overbetuwe steunen de initiatieven van Zonnepark Overbetuwe en Zonnepark Hemmen, die respectievelijk 60 en 21 hectare aan zonnepanelen willen leggen tussen de snelweg A15 en de Betuweroute. In januari neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen. Daarna duurt het nog circa twee jaar voordat de panelen langs de A15 bij Valburg en Hemmen er liggen. Gemeente en exploitanten hebben afgesproken dat beide zonneparken maximaal dertig jaar blijven bestaan.

Financiën en bestuur

 • Meerdere inwoners van Lingewaard en Overbetuwe hebben op het politiebureau in Elst aangifte gedaan van diefstal. Daarbij is gebruik gemaakt van een zo geheten tikkie-app. De politie adviseert de app niet te downloaden en te gebruiken.

 • Drugsafval is een groeiend probleem voor Overbetuwe en Lingewaard. Criminelen laten het achter in het buitengebied en jagen gemeenten of andere grondeigenaren op kosten. In Overbetuwe werd dit jaar al zeven keer hennepafval gedumpt en werd er eenmaal chemisch drugsafval gevonden.

 • De gemeente Overbetuwe heeft 17 oktober opnieuw een drugspand gesloten. Het gaat om een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg op industrieterrein de Aam in Elst. Dat pand moet op last van de burgemeester drie maanden dicht vanwege de vondst van een hennepplantage. Het is de tweede keer in minder dan drie maanden tijd.

 • De herverdeling van de politiesterkte pakt slecht uit voor Overbetuwe en Lingewaard. Het korps krimpt hierdoor met 12 agenten. De politiek maakt zich hierover zorgen.

 • Overbetuwe heeft dit jaar al 1550 bekeuringen en 79 waarschuwingen uitgedeeld na parkeerovertredingen in de blauwe zone in het dorpshart van Elst. Het toezicht werd vorig jaar verscherpt. Het boetebedrag bedraagt 90 euro.

 • Zeven inwoners van Overbetuwe hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester en willen Toon van Asseldonk opvolgen. Hoewel het gaat om echte sollicitaties van het zevental afkomstig uit Elst, Reeth, Valburg en Herveld is het vooral een protestactie tegen de bouw van de Railterminal lang de A15 bij Reeth en Valburg.

Onderwijs, cultuur, sport en recreatie

 • Recreanten in Park Lingezegen ergeren zich aan jagers in het gebied. Vooral in het noorden van het park, het Waterrijk, wordt regelmatig op ganzen en hazen geschoten. Faunabeheereenheid Gelderland zegt dat jagen noodzakelijk is om schade door ganzen en hazen te voorkomen. De jagers jagen meestal bij zonsopkomst.

 • De kinderboerderij op Landerij De Park in Elst heeft de geiten moet laten inslapen. De dieren bleken besmet met Caprine arthritis encefalitis (CAE), een virus dat niet gevaarlijk is voor mensen. Over een half jaar wordt gekeken of de schapen nog steeds virus vrij zijn. Dan pas wordt er beslist of er nieuwe geiten komen.

 • Hoewel Overbetuwe er alles aangelegen is de kermistraditie in stand te houden, zijn de kermissen in de gemeente dit jaar zo armetierig dat ze nauwelijks een kermis kunnen worden genoemd vinden Overbetuwenaren op socialmedia. GBO ziet veel heil in het systeem van Lingewaard, waar kermisexploitanten zich ook moeten inschrijven voor de kleine kernen als ze zich inschrijven voor de grote, en de gemeente afziet van heffing bij bijkomende kosten voor het gebruik van de grond voor de kermis.

 • Sportpark de Pas in Elst staat op zaterdagochtend bomvol met auto's. Ze staan zowel op de parkeerplaats en het gras. Dat kan en moet anders vinden de sportclubs en de gemeente. Bezoekers worden gevraagd met de fiets te komen en op andere locaties af te spreken als er uit wordt gespeeld.

 • De kleedlokalen van Spero uit Elst vallen 100.000 euro duurder uit dan begroot. De voetbalclub krijgt hulp van Overbetuwe, dat de helft van het tekort voor haar rekening neemt, de andere helft wordt door Spero zelf betaald. De overschrijding van de kosten komen door een overspannen bouwwereld.

 • 65-plussers die sinds een jaar aan bootcamp doen, lieten 27 september zien wat ze kunnen in het kader van de nationale sportweek. Overbetuwe-beweegt moedigde de ouderen aan.

 • Het Heterense trapveldje krijgt een kooiconstructie. De kooi kost 25.000 euro. De kooiconstructie komt er vanwege problemen tussen de spelende jongeren en de omwonenden.

 • Korfbalvereniging Zetten krijgt twee kunstgrasvelden. De gemeente Overbetuwe legt er 150.000 euro voor opzij. De velden komen te liggen naast sporthal De Mammoet en het Hendrik Pierson college.

 • In het weekend van 12 tot 14 oktober werd het herdenkingsweekend “The Island” in Heteren gehouden. De insteek van het weekend is herdenken, beseffen en beleven. Op het weiland achter de dijk was een waar oorlogskampement uit '44-'45. Het verhaal van de Betuwe in '44-'45 werd herleeft.

 • De jeugd van Driel beschikt sinds 18 oktober over een nieuwe hangplek aan de Dorpsstraat. Pal naast het sportcomplex van de plaatselijke voetbal en tennisclub liggen een gloed nieuw trapveldje, basketbalveld, tafeltennistafel en fietscrossbaan.

 • Het plan van recreatieschap Uiterwaarde om 55 houten recreatiewoningen te bouwen langs de Rijkerswoerdseplassen valt slecht bij omwonenden. Deze vrezen overlast als er permanent recreatie in het gebied wordt toegestaan. De gemeenteraad van Overbetuwe moet zich nog over de plannen buigen.

 • Het Lyceum te Elst heeft naast 15 nieuwe lokalen, die gebruikt worden voor lessen moderne en vreemde talen, een nieuw sportveld gekregen. Er kan voetbal, hockey en basketbal gespeeld worden.

 • In navolging van Slijk-Ewijk krijgt ook Heteren een kunstwerk. Niet één, maar wel vijf of zes. Een in het oog springend beeld langs de snelweg A50, vlakbij de afslag Heteren, moet mensen verleiden het dorp in te krijgen. Daar treffen ze nog een aantal kunstobjecten aan. 25 kunstenaars hebben interesse, 3 worden er geselecteerd door de kunst en adviescommissie. Daarna kunnen de Hetenaren online stemmen op hun favoriete ontwerp. In februari wordt de winnaar bekent gemaakt.

 • Landerij de Park in Elst krijgt een uitkijk en ontdektoren. Het houten bouwwerk van circa vier meter hoog wordt in het voorjaar op een heuvel geplaatst.

 • De gemeente Overbetuwe waarschuwt via sociale media voor de risico's van magneetvissen in bijvoorbeeld de NederRijn en de Waal en kondigt verscherpte controles aan. De vismethode is in Overbetuwe, zoals in meerdere gemeenten, verboden. Des ondanks zijn meerdere fanatieke magneetvissers actief volgens de gemeente. Magneetvissers proberen met een sterke magneet metalenvoorwerpen naar boven te halen. Er ligt nog steeds oorlogstuig op de bodem.

 • De nieuwbouw van het Overbetuwe College (OBC) aan de Vinkenhof, aan de zuidrand van Elst, verdeelt de naast gelegen woonwijk. Er zijn voorstanders en tegenstanders, vooral aan de Kraaiekamp en de Papekamp, de twee straten pal tegen de bouwlocatie aan, is de weerstand groot. Voorstanders wonen verderop in de wijk en zijn voor omdat ze het vooral gemakkelijk vinden dat de school om de hoek komt te liggen.

Werk en economie

 • In Oosterhout lang de A15 op Park 15 ontstaat binnenkort een pindakaasfabriek. Het gaat om een gebouw van circa 3000 vierkant meter. Het heien is al gestart. In het derde kwartaal van 2019 moet het klaar zijn. Leefbaar Reeth maakte zich zorgen over de stank die het zou kunnen veroorzaken en heeft hier tijden de voorronde van 11 December vragen over gesteld.

 • Burgemeester en Wethouders van Overbetuwe willen dat winkels op zondag tussen 8,00 en 20,00 uur open mogen. De meerderheid van de raad vindt echter dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de belangen van zowel ondernemers, consumenten als omwonenden. GroenLinks verwees het voorstel zelfs terug naar de tekentafel en sprak over de zelfde discussie die twee jaar geleden ook al is gevoerd. Toen ging het om een voorstel van de VVD-fractie dat er niet doorheen kwam.

 • Bij de boerderijwinkel (Koppersweg 2) in Randwijk kan je sinds deze maand aardappelen uit de muur trekken. Het gaat om zakken van 2,5, 5 en 10 kilogram. De Randwijkse landplantmuur is geopend van maandag tot zaterdag van 7,00 tot 22,00 uur en accepteert munten, biljetten en bankpassen (ook contactloos).

 • Het distributiecentrum van Lidl in Oosterhout gaat begin 2019 open. De opening is gepland voor februari 2019.

 • Boerenwinkels sluiten de deuren in Overbetuwe. Na de sluiting in juni van de Landwinkel in Heteren volgde recent de winkel bij de (fruit) boerderij van Van Bentum in Driel. Eind dit jaar sluit kaasboerderij De Hoeve in Randwijk definitief de winkeldeur. De reden is dat de volgende generatie het niet meer wil overnemen.