begraafplaats
begraafplaats

Onduidelijkheden rondom begraafplaats Zetten

GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over de geplande begraafplaats in Zetten om aan de onduidelijkheden een einde te maken.

Er heeft namelijk, in tegenstelling tot eerder gedane beloften, geen onderzoek naar verschillende locaties plaatsgevonden. Daarnaast zijn er geen alternatieven voor de ontsluiting onderzocht en heeft het college in aanloop naar het besluitvormingsproces verschillende onomkeerbare afspraken gemaakt met grondeigenaren. Dit terwijl naar omwonenden werd steeds volgehouden dat er nog niets vast lag. Ook gaat de begraafplaats geëxploiteerd worden door het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, een religieuze instelling, terwijl de Zettense bevolking juist wilde dat de gemeente de begraafplaats zou gaan exploiteren.

Het onderwerp wordt op 15 januari door de gemeenteraad van Overbetuwe behandeld.