foto van fiets

Overbetuwe gaat eindelijk werk maken van goede fietsverbindingen

Na lang aandringen van GroenLinks heeft de gemeenteraad in het begin van dit nieuwe jaar een voorstel aangenomen om de fietsverbindingen in de gemeente te verbeteren.

Lange tijd leek het erop dat in Overbetuwe fietsers het ondergeschoven kindje waren. Door toedoen van GroenLinks begint hier verandering in te komen. We hebben de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor fietsknelpunten en voor een prominentere plek voor de fietser in het verkeersbeleid van Overbetuwe. Dit heeft geresulteerd in de fietsagenda ‘Overbetuwe fietst verder’, die de gemeenteraad op 9 januari 2018 heeft vastgesteld. Het streven is om langs de spoorlijn Valburg-Elst een fietspad aan te leggen. Daarnaast wil men een twintigtal fietsknelpunten aanpakken, zoals het viaduct over de A15 tussen Elst en Oosterhout, de route Oosterhout-Nijmegen, de weg tussen Heteren en Driel en het kruispunt bij het station in Zetten. De fietsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd.

GroenLinks is blij met de aandacht die de fiets nu in Overbetuwe gaat krijgen, al wordt het belangrijkste knelpunt in de gemeente niet aangepakt: een goede oost-west verbinding. Wie nu van Zetten, Randwijk en Herveld/Andelst richting Elst wil fietsen is aangewezen op de Weteringsewal (lang, recht en smal), de Boltweg (lang en recht), de Verbindingsweg (lang, recht en smal) of de dijken (smal en bochtig). Deze zijn allemaal onveilig voor fietsers doordat er te hard gereden wordt of de weg te smal is om gepasseerd te worden door auto’s. Ook een aantal goede suggesties van dorps- en wijkraden wilde het College niet overnemen.

GroenLinks zal in de nieuwe raadsperiode deze zaken onder de aandacht blijven brengen, zodat onze gemeente een echte fietsgemeente wordt. Een gemeente waar fietsen een feest is, waar fietsers zich overal veilig voelen en waar ouders niet meer bang hoeven te zijn dat hun kinderen op hun dagelijkse tocht naar school iets overkomt.