Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 6 november 2018 een motie aangenomen om de bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe aan te jagen. De motie is een akkoord dat een aantal coalitie- en oppositiepartijen onder aanvoering van GroenLinks bereikte om de impasse rond het bouwen van sociale huurwoningen te doorbreken.

De partijen hebben afgesproken dat nieuwbouwplannen gemiddeld minstens 30% sociale huurwoningen moeten bevatten en dat het College van B&W toestemming vraagt aan de gemeenteraad als het niet lukt dit te halen. Verder moeten de sociale huurwoningen in principe gebouwd worden door woningcorporaties. Als dat niet lukt, moet het College aan de Raad toestemming vragen om de sociale huurwoningen bijvoorbeeld door een projectontwikkelaar te laten bouwen.

Daarnaast gaat de gemeente een woningmarktregisseur aanstellen die de bouw van sociale huurwoningen gaat aanjagen door betrokken partijen bij elkaar te brengen. Ook gaat het College van B&W de gemeenteraad veel actiever informeren over de stand van zaken.

GroenLinks is trots op het bereikte resultaat en dankt de coalitiepartijen CDA, VVD en GBO en de oppositiepartijen D66, PvdA, BBO en CU voor hun inzet en steun. Bovenal hoopt GroenLinks dat mensen, die al zo lang wachten op een geschikte huurwoning, nu snel aan de beurt zullen zijn!