De nijpende situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos was voor GroenLinks aanleiding om breed politiek draagvlak in de gemeenteraad te zoeken voor het opnemen van een aantal van de meest kwetsbare vluchtelingen uit deze kampen door onze gemeente. Dit is gelukt. Onze motie “Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen” is aangenomen!

De situatie in de overvolle vluchtelingenkampen gaat de gehele gemeenteraad van Overbetuwe aan het hart. Dat bleek ook tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2020. De Griekse regering heeft de Europese landen gevraagd om de situatie te verlichten door de meest kwetsbare groep – alleenstaande minderjarige vluchtelingen, kinderen dus – uit de kampen te halen en op te vangen. Helaas heeft de Nederlandse regering dit dringende verzoek van Griekenland afgewezen.

GroenLinks diende samen met CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en GBO een motie in. Dit zijn dus partijen uit zowel oppositie als coalitie. Het idee van de motie (zie hieronder) is de regering te bewegen om aan het verzoek van Griekenland tegemoet te komen.

Een belangrijk punt hierin is om aan te sluiten bij een Coalition of the Willing: een steeds groter wordende groep Nederlandse gemeenten die wil dat de Nederlandse regering haar standpunt herziet.

Wij zagen in het debat dat alle raadsfracties vluchtelingen een warm hart toedragen en hen, elk op hun eigen manier, willen ondersteunen. Ook het college gaf bij monde van portefeuillehouder Patricia Hoytink-Roubos aan de motie te omarmen.

De motie is aangenomen door alle fracties met uitzondering van de VVD. Deze partij is van mening dat de Nederlandse regering hier aan zet is en niet de gemeente, maar zodra de gemeente wél aan zet is staan ze volledig achter hulp aan vluchtelingen. Wij respecteren uiteraard dit standpunt van de fractie van de VVD en kijken uit naar de samenwerking op het moment waarop we in Overbetuwe concreet met dit punt aan de slag kunnen gaan.

Je kunt zeggen: het is maar een gebaar. Maar soms zijn gebaren alles wat je hebt. Om je hand uit te steken is soms het enige dat je kunt. Deze uitgestoken hand van de raad en het college van Overbetuwe is met het aannemen van deze motie heel duidelijk. Wij willen alle partijen uit de raad bedanken voor de samenwerking die geleid heeft tot dit resultaat.