Ondanks dat de gemeente op grote tekorten afstevent, blijft het college vasthouden aan populaire, grote projecten. Ten koste van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit blijkt uit de Kaderbrief die in de raadsvergadering van 30 juni werd besproken. We zijn dan ook blij dat onze motie om al bij de begroting te kijken naar besparingsmogelijkheden en deze niet tot volgend jaar uit te stellen raadsbreed is aangenomen. Hoe eerder we bijsturen hoe beter.

Normaalgesproken bespreekt de gemeenteraad vlak voor de zomer de hoofdlijnen van het beleid en de begroting van het volgende jaar. Deze staan beschreven in de Kadernota. Bij de bespreking van de Kadernota geven alle partijen altijd aan of de gemeente goed bezig is en op welke punten zij graag verandering zien. Algemene beschouwingen dus, zoals de Tweede Kamer rond Prinsjesdag doet. Vervolgens verwerkt het college de input van de raad in de begroting, die altijd in het najaar besproken wordt. De gemeenteraad kijkt op dat moment alleen nog maar of de hoofdlijnen van het beleid en de begroting uit de Kadernota goed zijn verwerkt in de begroting.

Vanwege de coronacrisis kreeg het college het niet voor elkaar om de Kadernota voor de zomer op te stellen. Besloten is om dit jaar geen Kadernota op te stellen en de algemene beschouwingen tegelijk met de begroting te doen. Wel heeft het college in een Kaderbrief laten weten dat de financiën van de gemeente er niet goed voor staan en dat we ons na de zomer moeten beraden op bezuinigingen en verhoging van de inkomsten.

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de keuzes die het college maakt. We zitten dit jaar met een tekort van 9 miljoen en dat kunnen we alleen maar oplossen door het gemeentelijke spaarvarken voor bijna de helft leeg te schudden. Tegelijkertijd houdt het college wél vast aan 22 miljoen voor een zwemparadijs in Elst, waardoor de gemeente de komende 40 jaar elk jaar 550.000 euro minder kan uitgeven aan de samenleving. En mogelijk pijnlijke maatregelen stelt het college uit tot na de verkiezingen van 2022.

GroenLinks vindt dit onverantwoord en wil niet dat het huidige college al het spaargeld besteedt aan stenen waardoor een volgend college wellicht rigoureus moet bezuinigen op mensen. Wij vinden dan ook dat het college populaire, grote investeringen moet uitstellen en op zoek moet gaan naar aanvullende inkomsten. We dienden daarom een motie in om al bij de begroting te kijken naar besparingsmogelijkheden en deze niet tot volgend jaar uit te stellen. Deze motie werd raadsbreed is aangenomen en daar zijn we erg blij mee. Hoe eerder we bijsturen hoe beter.

De wethouders gaan er in hun columns in het gemeentenieuws altijd prat op dat we een van de goedkoopste gemeentes zijn van Nederland. Is dat de belangrijkste ambitie van het college? GroenLinks vraagt zich af waarom het college wel meedoet in de wedstrijd om de goedkoopste gemeente, maar niet in de wedstrijd om de sociaalste, de groenste, de veiligste of de fietsvriendelijkste gemeente.

Die goedkoopste gemeente zijn heeft zijn prijs. Die prijs wordt betaald door fietsers en wandelaars die er elke keer weer bekaaid vanaf komen. Die prijs wordt betaald door kinderen die goede zorg nodig hebben maar nu in de kou blijven staan. Die prijs wordt betaald door de starters, senioren en mensen met een kleine portemonnee, die al jaren wachten op een geschikte woning en keer op keer worden afgetroefd door het grote geld. Voor GroenLinks is deze prijs te hoog.