Overbetuwe nog niet transparant en open: Burgemeester snoert GroenLinks de mond

Wethouder van Baal heeft de Raad tijdens de voorronde van 21 augustus de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over het nieuwbouwproject Valburg-Zuid. Van Baal stelde dat de monumentencommissie een positief advies heeft gegeven over het voornemen om de monumentale status van een monumentale boerderij, die moet wijken voor het Multifunctionele Centrum (MFC) Valburg, af te halen. Dit bleek niet zo te zijn. De monumentencommissie wil juist het monument behouden en integreren in het MFC. Hiermee heeft van Baal de Raad op het verkeerde been gezet.

Omdat GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen veel inwoners achter haar pleidooi voor transparantie en openheid wist te krijgen, wilde GroenLinks wethouder van Baal in de raadsvergadering van 4 september op deze fout aanspreken. De burgemeester gaf hier echter geen ruimte voor. Dit terwijl wij de wethouder niet onderuit wilden halen, maar de kans wilden geven om publiekelijk terug te komen op zijn fout. Ieder mens kan zich vergissen maar dan is het wel netjes daar op terug te komen.

De burgemeester snoerde GroenLinks fractievoorzitter Hanno Krijgsman op voorhand de mond en hij mocht de wethouder niet aanspreken op zijn fout. Op die manier heeft de burgemeester GroenLinks belemmerd om haar rol als volksvertegenwoordiger uit te voeren.

Dit vindt GroenLinks ernstig en onbegrijpelijk. Temeer omdat in het Berenschot-rapport staat dat het College veel macht heeft en de burgemeester de wethouders de hand boven het hoofd houdt door te sturen in het debat. Beide patronen waren tijdens de raadsvergadering terug te zien.

In de landelijke politiek worden bestuurders regelmatig aangesproken op hun verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld Stef Blok), GroenLinks ziet graag dat dit ook in Overbetuwe de gangbare praktijk wordt en zal zich hiervoor blijven inzetten.