Overbetuwe weet niet of ze CO2-doelen haalt

Op 4 februari besprak de gemeenteraad het rapport van de gemeentelijke rekenkamer over het duurzaamheidsbeleid. GroenLinks heeft er samen met andere partijen op aangedrongen dat bij het evalueren van het duurzaamheidsbeleid nu eindelijk de cijfers over energiebesparing en duurzame energie beschikbaar zijn.

In 2015 stelde de gemeenteraad de Routekaart Duurzaamheid vast. Afgesproken was toen dat de gemeente uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zou zijn en het liefst nog veel eerder. Ook zou de gemeente snel maatregelen nemen en zou er drie keer per jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd worden of we op koers zijn.

Dit is niet gebeurd. Volgens de rekenkamer is er nauwelijks informatie beschikbaar over de hoeveelheid energiebesparing en opgewekte duurzame energie in de gemeente. Uit de cijfers die uiteindelijk beschikbaar kwamen, blijkt dat de gemeente 5 keer zo weinig duurzame energie opwekt dan de bedoeling was. Het gebruik van fossiele energie zelfs is toegenomen in plaats van afgenomen, een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Hiermee zijn de ambities van 2015 papieren ambities gebleken. En dit terwijl we nog maar heel kort de tijd hebben om onomkeerbare en catastrofale effecten van klimaatverandering te voorkomen.

GroenLinks ziet het rapport van de rekenkamercommissie als steun in de rug voor haar pleidooi voor meer informatie, het nemen van concrete maatregelen en integraal duurzaamheidsbeleid. Bij het herijken van de routekaart wil GroenLinks dat de gemeente vasthoudt aan de klimaatdoelstellingen en dat de gemeente, gezien de urgentie van het klimaatprobleem, veel eerder dan in 2050 CO2-neutraal wordt.
Daarnaast willen we dat de gemeente snel concrete maatregelen gaat nemen om energiebesparing van woningen en bedrijven te stimuleren, en om fietsen, wandelen, openbaar vervoer en elektrisch rijden in onze gemeente veel aantrekkelijker te maken.