Echter, de begroting die een week eerder is vastgesteld laat wat anders zien. De uitgaven van het Sociaal Domein worden bevroren en dat is niet in lijn met de ambitieuze innovatie plannen van de wethouder. Het is onmogelijk er van uit te gaan dat de kosten binnen het Sociaal Domein al op korte termijn niet meer zullen oplopen, zonder hierbij beperkingen op te leggen die ten koste zullen gaan van de kwaliteit van de uitvoering. En over de uitvoering wilde de wethouder het aanvankelijk met de Raad niet hebben.

De coalitie partijen steunden zijn standpunt. “We gaan als Raad niet over de uitvoering.” luidde hun motto. Hierover ontstond een stevige en interessante discussie die hier terug te kijken is.

 GroenLinks is van mening dat beleid en uitvoering niet van elkaar gescheiden dienen te worden omdat juist die scheiding veel overheadkosten met zich meebrengt. Als fractie van GroenLinks Overbetuwe zijn we dan ook blij met het initiatief van D66 om een raadswerkgroep op te richten die zich bezig gaat houden met de gevolgen van het beleid voor de werkvloer van alle betrokken hulpverleners in Overbetuwe. We willen weten; worden zij gefaciliteerd om hun werk goed te kunnen doen? Waar worden zij in belemmerd? Hoe gaat de integrale samenwerking in de praktijk? We willen als Raad invloed uitoefenen om de belangen van professionals en daarmee de belangen van hulpbehoevende inwoners te kunnen behartigen.

Heb je als professional óf als ervaringsdeskundige een hier een mening over en wil je deze graag met ons delen neem dan contact op met e-mail te sturen naar Carla.vanKerkhof@groenlinksoverbetuwe.nl