Dit keer schreef het College van B&W een zienswijze namens de Raad. Een verbetering ten opzichte van de vorige twee keer, toen er vanuit het College geen kritische noten werden opgetekend en deze vanuit de Raad moesten komen. Tot zover de vooruitgang, want uit dit aangepaste inpassingsplan blijkt dat de Provincie weinig tot niets heeft gedaan met onze eerder ingediende zienswijze. Op zijn zachtst gezegd teleurstellend.

Net zoals bij de eerdere zienswijzen is er door verschillende raads- en burgerleden onder grote tijdsdruk hard gewerkt om te komen tot een unanieme zienswijze. Dat is gelukkig gelukt, het amendement werd raadsbreed aangenomen. Hiermee blijft nadrukkelijk de route naar de Raad van State open, mocht dat nodig zijn.

GroenLinks blijft op het standpunt dat deze Railterminal er niet moet komen en dat de plannen zo snel mogelijk de papierversnipperaar in moeten. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de Raadsvergadering van 6 oktober bleek dat inmiddels breed gedragen wordt dat nut en noodzaak van de Railterminal Gelderland onvoldoende zijn aangetoond. Waarom een terminal bouwen waarvan onvoldoende duidelijk is dat er concrete behoefte aan is?

Helaas is de Provincie nog niet zover, wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.