Profiel                                                                                                                                                                                           

Wij zijn op zoek naar mensen die namens GroenLinks in de gemeenteraad het sociale en groene geluid van GroenLinks willen uitdragen. De samenstelling van de kandidatenlijst zal divers zijn. Dat betekent, dat we zoeken naar mensen met verschillende achtergronden. Daarbij kan het gaan om verschillende culturele achtergronden, migratieachtergrond of opleidingsniveau. Maatschappelijke betrokkenheid en spreiding van kandidaten in de gemeente, is ook van belang voor de kandidaatstelling.

Daarnaast is ervaring en interessegebied belangrijk. We willen kandidaten die een zo breed mogelijke inhoudelijke betrokkenheid vertegenwoordigen. Van klimaat tot aanpak van armoede en van emancipatie tot fietsbeleid. Bij de samenstelling van de lijst kijken we naar vernieuwing, door nieuwe mensen voor te dragen, maar ook naar continuïteit. Dat betekent dat we ook ervaren raadsleden graag op de lijst terug zien.

Als kandidaat voor het raadslidmaatschap ben je in staat om in een team te functioneren. Je moet goed kunnen samenwerken met anderen. Je verdeelt taken met collega’s en zoekt naar een gezamenlijke inzet als fractie. Daarnaast ben je bereid om je te verdiepen in nieuwe onderwerpen en kun je daarbij een politieke vertaalslag maken. Verder ben je resultaatgericht en in staat compromissen te sluiten zonder veel in te leveren.

We zoeken kandidaten voor de functies lijsttrekker, raadsleden en wethouder. Daarbij is het belangrijk, dat ook iedereen zich aanmeldt die (nog) niet verkiesbaar wil zijn, maar straks wel op de lijst wil staan. Als ondersteuning, of als opvolger van gekozen raadsleden. Voor de functies van lijsttrekker, raadslid en wethouder zijn profielen beschikbaar die aan te vragen zijn bij de kandidatencommissie.

Procedure

Vanaf begin april wordt de procedure gestart door het afdelingsbestuur. Als je raadslid wil worden, of een plaats lager op de lijst wil, vragen we je om je aan te melden vóór 15 juli. Dit geldt ook voor mensen die wethouder willen worden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: kandidatencommissie@groenlinksbovenbetuwe.nl

We vragen je om een motivatiebrief (maximaal 2 A4) op te stellen en samen met een Curriculum Vitae (maximaal drie A4) op te sturen naar de kandidatencommissie. Kandidaten moeten lid zijn van GroenLinks. Als je nog geen lid bent, is het belangrijk dat je wel zo snel mogelijk lid wordt. Daarnaast zijn raadsleden verplicht om in de gemeente te wonen waar ze in de gemeenteraad zitten.

Je krijgt na het sturen van je brief een ontvangstbevestiging en een informatiepakket van de kandidatencommissie. Hierin wordt uitgebreider ingegaan op de procedure en het profiel. In dat pakket zitten ook het integriteitsprotocol en het bewilligingsformulier. We vragen aan alle kandidaten om deze allebei helemaal in te vullen. Tijdens de gesprekken wordt altijd gesproken over integriteit. Daarnaast uiteraard ook over de ervaring die je meeneemt en de betrokkenheid bij de politieke keuzes van GroenLinks.

De kandidatencommissie nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Deze zullen in augustus en september worden gehouden. De kandidatencommissie maakt een advies voor de eerste zes plaatsen van de kandidatenlijst. In een referendum kunnen de leden zich uitspreken over de samenstelling van de lijst. De plaatsen 7 tot en met 30 worden door de kandidatencommissie ingevuld. Uiterlijk begin december wordt de vastgestelde kandidatenlijst bekend gemaakt.

Wat mag je van ons verwachten

In de ontvangstbevestiging geven we aan wanneer we de gesprekken plannen. Als de commissie besluit om je niet op gesprek te vragen, melden we dat met een beknopte motivatie. Na de gesprekken volgt het advies per kandidaat, met motivatie. Deze wordt voor de bekendmaking aan je voorgelegd. Indien je het niet eens bent met de procedure of het advies, is er de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de commissie van beroep en bezwaar. Dit kan door een mail te sturen naar de kandidatencommissie ter attentie van de commissie van bezwaar en beroep. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om te pleiten voor een hogere plaats, voor de besluitvorming via het referendum.

Kandidatencommissie Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe en Lingewaard

kandidatencommissie@groenlinksbovenbetuwe.nl