Misschien de belangrijkste rol die vanuit de raad moet worden ingevuld is die van waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Deze zal worden ingevuld door Elbert Elbers (PvdA). Hiermee vervangt hij de burgemeester wanneer zij tijdens de raadsvergadering als portefeuillehouder moet optreden. Ook is Elbert hiermee voorzitter van het Presidium, van de Werkgeverscommissie Griffie en van het Raadspreekuur. Wij zijn blij met Elbert in deze nieuwe rol(len) en kijken uit naar een voortzetting van onze prettige samenwerking.

Alle stemmingen verliepen soepel. Hanneke zal lid worden van de Werkgeverscommissie Griffie en de Rekenkamercommissie. Helaas kreeg Erwin te weinig stemmen om lid te kunnen worden van de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, maar hij zal dat onderwerp vanuit de raad op de voet volgen.

In bijna alle gevallen is het gelukt om te zorgen voor een goede verdeling tussen oppositie en coalitie, maar dat is niet het geval bij de Rekenkamer. Beide leden, Hanneke en vanuit het CDA Tim Bekker, zitten in de coalitie. Hierover werd nog een opmerking gemaakt, maar dat was na de stemming waardoor er niet direct een oplossing voorhanden was. Nu is in deze raadsvergadering ook een motie aangenomen over het Reglement van orde, waarbij is afgesproken dat dat over uiterlijk 1 jaar herzien gaat worden. Mogelijk scherpen we dat aan, waardoor de verdeling oppositie-coalitie vastgelegd wordt in de regels.