De provincie gaat echter gewoon door met de voorbereidingen. Daarbij hebben zij een vergunning aangevraagd om een pand in het projectgebied om te bouwen tot ontvangst- en kantoorruimte. De gemeente heeft deze vergunning verleend, tot ongenoegen van de raad. Het lastige hierbij is dat de gemeente zich moet houden aan de wet, ook al heeft de raad een andere mening.

In de raadsvergadering van 24 mei 2022 werd daarom een motie ingediend, mede door GroenLinks. Hierin werd opgeroepen om niet meer mee te werken aan voorbereidingen totdat de RvS uitspraak doet. Daarnaast vroeg de motie om de houding van de raad mee te nemen in de behandeling van het bezwaarschrift van Leefbaar Reeth over de verleende vergunning. Dit leverde een pittig debat op.

Wethouder Horsthuis-Tangelder is verantwoordelijk voor vergunningverlening en was daarom degene die namens het college het woord voerde. Hij maakte direct duidelijk dat de raad actief geïnformeerd had moeten worden over deze aanvraag en het college zal dat bij toekomstige soortgelijke aanvragen anders doen. Later in het debat deed hij twee toezeggingen. De gemeente zal de politiek-bestuurlijke ruimte opzoeken om geen medewerking te verlenen aan voorbereiden voor de RTG, in lijn met de procedure bij de RvS. Ook zal de gemeente de houding van de raad communiceren bij eventuele toekomstige gerechtelijke procedures. Dit was reden om de motie in te trekken.