Tijdens de raadsvergadering van 9 november werd ons gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze masten. In de voorronde bleek al dat verschillende partijen daar moeite mee hadden, maar was nog geen goede oplossing gevonden. Deze kwam op de avond zelf in de vorm van een motie.

De raad nam de motie aan en besloot daarmee unaniem dat er een lichthinderonderzoek moet worden uitgevoerd door de initiatiefnemers. De uitkomsten daarvan moeten worden meegenomen bij beoordeling van de omgevingsaanvragen.

Wat GroenLinks betreft is het toevoegen van reclamemasten ongewenst. Hoge, lichtgevende reclamemasten bouwen met schermen die te vergelijken zijn met enorme tv’s is geen goed idee. Het draagt niets positiefs bij aan de omgeving en is alleen maar gericht op het vergroten van de omzet van de ondernemers. Voor ons reden genoeg om ze niet te willen in Overbetuwe.