In de afgelopen raadsvergadering is weer een stap gezet richting de vestiging van ziekenhuis Rijnstate in het stationsgebied in Elst. Er is raadsbreed ingestemd met het voorgestelde vervolgproces.

GroenLinks is samen met de hele gemeenteraad blij met de voorgenomen plannen voor een ziekenhuis in onze gemeente. Onze mening is ook dat Rijnstate blij moet zijn met de kans om zich te mogen vestigen op deze prachtige locatie. GroenLinks ziet dat wordt samengewerkt met Lyceum Elst en DROOM. Met deze samenwerking ontstaat er  meer dan de vestiging van een ziekenhuis; het biedt kansen voor een brede maatschappelijke ontwikkeling. Op deze ontwikkeling zetten we als GroenLinks in tijdens het vervolgproces.

We hebben ook onze zorgen meegegeven aan de wethouder. We maken ons zorgen over de mogelijke geluidsoverlast; iets waarbij we het Dorpsplatform Oost zullen blijven betrekken. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en in het bijzonder veiligheid voor  fietsers zien we dat er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd. De wethouder heeft toegezegd dat fietsers in het gebied voorrang krijgen en dat hij de zorgen over geluidsoverlast meeneemt in het definitief ontwerp. Wij kijken dan ook met vertrouwen uit naar de volgende fase in dit proces en zullen kritisch volgen of onze zorgen en wensen voldoende zijn meegenomen in het ontwerp.