In Overbetuwe is gelukkig steeds meer aandacht voor onderwerpen als dierenwelzijn en betaalbaar wonen voor iedereen. Wat GroenLinks betreft kunnen en moeten we hierin grotere stappen zetten. Daarom werken wij hard werken aan een goed verkiezingsresultaat. Rik: “Onze inzet is deelname aan de volgende coalitie waarbij ik de wethouderskandidaat ben. Overbetuwe is klaar voor meer GroenLinks. De toekomst begint nu!”

Tijdens de ledenvergadering is ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Rik noemt het een programma vol ambitieuze ideeën, waarmee er in Overbetuwe echt iets te kiezen valt. Rik: “Wij zien dat het beter kan en moet. Samen met de andere kandidaten op de lijst werk ik hard aan de broodnodige verandering. Alleen ga je snel, samen kom je verder! Iedereen die hieraan bij wil dragen is van harte welkom.”