RTG: weg ermee!

Op 11 december werd in de raad gesproken over een brief van Provincie Gelderland over het voorontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG). Dit ontwerp gaat over de ontsluitingsweg, de aanpassing van de kruising met de Rijksweg Zuid en landschappelijke inpassing.

Het college had een voorstel voor een positieve reactie, maar daar bleek geen enkele politieke partij achter te staan. De bijeenkomst was te kort om alle verschillende standpunten met elkaar te delen. Daarom is op 8 januari een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. Er lag toen een voorstel voor een reactie namens de gehele raad, gemaakt aan de hand van input die we allemaal schriftelijk hadden aangeleverd.

Het werd een goed gesprek. Voor GroenLinks is het duidelijk: wij willen geen railterminal. Maar als deze er toch door de provincie wordt doorgedrukt, willen wij wel dat punten die voor de omgeving belangrijk zijn worden meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, de plek die geregeld wordt voor wachtende vrachtwagenchauffeurs en overlast van licht en geluid.

Tijdens de raadsvergadering van 15 januari heb ik het woord gevoerd in de raad. Ik deelde dat ik die avond voor het eerst in een demonstratie had meegelopen, namelijk die van Overbetuwe Overbelast. Vervolgens heb ik ons standpunt toegelicht en een compliment gemaakt voor het proces dat geleid heeft tot een goede inhoudelijke reactie aan de provincie. Bij stemming bleek dat inderdaad alle raadsleden voor deze reactie waren.

GroenLinks wil geen railterminal, maar we willen wel een goede dialoog met de provincie houden. Daarbij helpt het dat de raad gezamenlijk optrekt. Laten we hopen dat deze manier van met elkaar samenwerken ook op andere dossiers mogelijk blijkt.

De provincie komt waarschijnlijk eind februari met het definitieve inpassingsplan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Meer lezen?

https://overbetuweoverbelast.nl/

https://www.gelderland.nl/rtg