In deze nota wordt vastgelegd hoe spelen een plek krijgt. Eigenlijk gaat het niet alleen over spelen, maar over BOSS, wat staat voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Het grote document laat zien welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes gemaakt worden. Een prima document, maar er viel ons iets op. In een aantal nieuwbouwwijken wordt namelijk geconstateerd dat er te weinig ruimte beschikbaar is voor spelen. Ook duurt het vaak lang voordat in een wijk speelvoorzieningen aangelegd worden. Dat bleek ook uit de inspraakreactie tijdens de voorronde op 2 februari. Monique van Helvert sprak daar namens een actiecomité uit de Hoge Wei I over de tijd die het kost om de toegewezen speelgebieden in de wijk ingericht te krijgen. Reden voor GroenLinks Overbetuwe om samen met D66 met een motie te komen, waarin we het college oproepen om bij (her)inrichting van de wijk afspraken met de projectontwikkelaar te maken om binnen 6 maanden te komen tot de aanleg van speelvoorzieningen.

Tijdens de behandeling van onze motie bleek dat de wethouder tegemoet wilde komen aan onze opmerkingen. Dit zal in de verslaglegging van de vergadering worden opgenomen als toezegging. Daarmee was het niet langer nodig om de motie in stemming te brengen en heb ik deze ingetrokken.