De gemeenteraad moet ook duidelijk zijn. Als de kaders voor het college niet helder zijn kan de raad haar controlerende rol niet goed uitvoeren. Dat zie je terug in debatten over wat we nu precies besluiten. In de afgelopen raadsvergadering ging het bijvoorbeeld over de formulering “De volgende aanbevelingen mee te geven aan het college”. Dat is best vaag, want wat moet het college er dan mee doen? De raad heeft onze amendementen hierover gelukkig unaniem aangenomen. Daardoor is het besluit nu: “Het college te verzoeken de volgende aanbevelingen uit te voeren”. Dat is duidelijk.

Als raadslid verwacht ik heldere formuleringen in raadsbesluiten. De raad en het college kunnen effectiever samenwerken wanneer duidelijk is in wat de raad besluit, omdat het college dan precies weet binnen welke kaders zij bij de uitvoering moet blijven.

De fractie en ik gaan er vanuit onze rollen alles aan doen om deze samenwerking positief te beïnvloeden. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal leiden tot betere besluitvorming, een betere uitvoering en daarmee een betere situatie voor onze inwoners.