Tijdens een schouw op 3 februari hebben diverse betrokkenen een kijkje genomen. Er was vertegenwoordiging vanuit de scholen, omwonenden, de Fietsersbond, het wijkplatform en de politiek. Ik was ook aanwezig en begrijp de zorgen.

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari lag een motie voor die vroeg om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de directe omgeving van de basisscholen op de Westeraam noodlokalen te plaatsen. De fractie van GroenLinks ondersteunde deze motie niet, omdat de portefeuillehouder vorig jaar bij de verhuizing naar de Mozartstraat al had aangegeven dat dit de enige reële optie was. Dit bevestigde hij tijdens de vergadering. De motie is vervolgens aangehouden, wat betekent dat hij mogelijk nog een keer terugkomt waarna erover gestemd kan worden.