Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES)

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het ‘van het gas af’ en over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (energietransitie naar hernieuwbare/duurzame energie). Om dit te realiseren is rond het Klimaatakkoord afgesproken dat elke regio moet bedenken hoe ze dat gaan doen. De gemeente Overbetuwe doet mee in de RES Arnhem-Nijmegen.

De RES gaat ervan uit dat elke regio een bod doet (aan ‘Den Haag’) over wat die regio nodig heeft en kan leveren op het gebied van warmte en elektriciteit. Dit zal geen éénmalige actie zijn, maar er zal ook een vervolg komen in de vorm van nieuwe ‘boden’ (RES 2.0 etc). In die zin is er sprake van een proces.

Het eerste bod moet gedaan worden in de 1e helft van 2021 en daarvoor moet er vóór de zomer van 2020 een eerste conceptbod liggen. Dat is al over 5 maanden! Aan de slag, zou je zeggen. In augustus is een 1e versie van de startnotitie besproken in de vorm van een Rondetafelgesprek georganiseerd door het college (RTG-C). Dat betekent dat het college wil ‘voelen’ hoe de raad denkt over een bepaald stuk. Op basis van deze RTG-C is een reactie gestuurd naar de RES-organisatie. Dit is ook in alle andere deelnemende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen gebeurd. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve Startnotitie, die nú voorlag voor besluitvorming.

We hebben op 17 december 2019 maar liefst 52 minuten kunnen praten over dit stuk in de voorronde ...! Resultaat is dat het HAMERSTUK is. Daar ben ik blij mee, want ik denk dat we snel en hard aan de slag moeten. Juni is al heel snel!
De opmerkingen die de andere partijen hadden (o.a. inwonerparticipatie en betrokkenheid van de afzonderlijke raden), vond ik op zich soms waardevol, maar vind ik meer van belang om vaart te maken tijdens het proces, bijvoorbeeld n.a.v. een (concept-)bod. De startnotitie zegt er niets over en vaststelling van de startnotie hangt wat ons betreft niet op deze onderwerpen. Dat vonden 'de anderen' gelukkig ook en we zijn tóch tot hamerstuk gekomen. Dat betekent dat iedereen kon instemmen met het stuk en de Startnotitie in de gemeenteraad van 7-1-2020 unaniem is vastgesteld. Aan het werk!

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij het RES-proces en het concept-bod is een zorgpunt van de lokale politiek, want het concept-bod wordt niet vastgesteld door raad (het eindbod RES 1.0 wordt wél door alle gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten vastgesteld). De lokale invulling van informatievoorziening en inbreng van de lokale raden is aan de deelnemende gemeenten zelf en niet aan de RES-organisatie. Gelukkig vindt de Overbetuwse wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder het ook belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen en gaf aan dat hij dit gaat doen. Behalve informatieverstrekking in juli/augustus van 2020 over het conceptbod in een Rondetafelgesprek, werd het verder nog niet concreet hoe hij dat gaat doen, maar we houden hem hier natuurlijk wel aan. Hierdoor wordt het ook mogelijk inhoudelijk méér over de RES te vertellen in een komende nieuwsbrief. De Startnotitie heet niet voor niets startnotitie: het is het begin van het proces.