Stem op Water Natuurlijk Rivierenland

Hou van natuur, stem op 20 maart ook op Water Natuurlijk! De waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water, en een betere leefomgeving voor mens en dier.

De speerpunten van Water Natuurlijk Rivierenland zijn:

  • We zijn klimaatbestendig en werken met natuur

  • Een energieneutraal & circulair waterschap

  • Gezond water voor mens en dier

  • Geen medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in ons water

  • We verbinden natuur, landschap en recreatie

  • Zorgeloos genieten

  • Schone energie maken we samen

  • Innovatief en naar buiten gericht

  • Een rechtvaardige verdeling van baten en kosten

  • We zijn open en toegankelijk

GroenLinks ondersteunt Water Natuurlijk. Kijk voor meer informatie op https://www.waternatuurlijk.nl/rivierenland

Het verkiezingsprogramma is te vinden in de bijlage.