Stemt GroenLinks nou tegen sociale huurwoningen?

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2018 kwam bij agendapunt 6 Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat aan de orde. In het bestemmingsplan staan 12 sociale huurappartementen, bedoeld voor urgentiehouders. En GroenLinks stemde tegen.

GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er in alle dorpen voldoende woningen beschikbaar zijn, dus ook sociale huurwoningen. Waar wij in dit plan echter bezwaar tegen hebben is dat er 12 op één plek gebouwd worden. In de voorronde hebben we geprobeerd het aantal woonlagen te verminderen van 3 naar 2. Daarmee zou er plek overblijven voor 8 woningen, voor ons een acceptabel aantal op deze plek. Helaas vond dit geen gehoor bij de andere partijen. Door alleen appartementen te bouwen voor urgentiehouders is er geen ruimte voor andere belangrijke doelgroepen, zoals starters en senioren.

Eerder is door het college vastgelegd dat gestreefd wordt naar 30% sociale woningbouw. Voor GroenLinks betekent dat dat er op verschillende plekken, in verschillende projecten, sociale woningbouw gerealiseerd wordt.

De discussie in de raad over dit specifieke punt, maar ook over andere bouwplannen en het gebrek aan sociale huurwoningen daarin, maakt duidelijk dat we nog een hoop werk te doen hebben. Het college staat open voor suggesties, dat is positief. Wij blijven gaan voor dorpen, wijken en buurten met een gevarieerd woningaanbod. We houden u op de hoogte!