Stop de verstening van het platteland

Overbetuwe heeft er een handje van: de beleidsregel functieverandering buitengebied te ruim toepassen. Deze ‘ruimte voor ruimte’ regeling houdt in dat boeren die stoppen hun stallen slopen en op de helft van het oorspronkelijke oppervlak maximaal 3 woningen mogen bouwen. Alles op eigen erf. Het aantal woningen hangt af van de oppervlakte aan stallen die gesloopt wordt. Bedoeling van de regel is tweezijdig: boeren die stoppen krijgen meer financiële armslag en hoeven zich geen zorgen te maken over hun oude dag, en verrommeling wordt tegengaan.

Het College van B&W heeft de regels de afgelopen jaren flink opgerekt: Soms hoefde er minder gesloopt te worden om aan de 3 woningen te komen; soms mocht een eigenaar bebouwing laten staan als zij dit ‘compenseerden’ met iets anders als bijvoorbeeld een houtwal; soms mocht de nieuwe woning heel ergens anders komen.

GroenLinks heeft een aantal keren op de rem getrapt, maar steeds kreeg het College steun van de coalitiepartijen. Recentelijk was de maat echt vol: aan de Wolfkampseweg in Randwijk mag het Lyndensche Fonds voor Kerk en Zending midden in een stuk bos bij Randwijk een villa bouwen, als ‘compensatie’ voor de sloop van stallen bij een boerderij aan de dijk, meer dan een kilometer verderop. Alle raadsfracties met uitzondering van BBO waren in beginsel uiterst kritisch over het plan, maar uiteindelijk slikten de coalitiepartijen CDA, GBO en VVD het plan toch.

In de raadsvergadering van 4 september was er weer zo’n plan: sloop van stallen aan de Wageningsestraat in Zetten en in ruil daarvoor een grote woning aan de Fliertsestraat. Ook hier heeft GroenLinks, dit keer samen met coalitiepartij GBO, tegen gestemd. GroenLinks wil dat het college de beleidsregel gaat toepassen zoals die bedoeld is en er zo voor zorgen dat het buitengebied niet versteent, maar groen blijft.