Wil jij in een tiny house of andere alternatieve woonvorm wonen en heb je hier ideeën over? Bekijk de stukken hier bij agendapunt 1.

Krijgen jouw woonideeën en -plannen hiermee voldoende ruimte? Of vind jij dat het anders moet? Dat het beter kan? Laat alle raads- en burgerleden weten hoe je over wonen denkt. Dit kan je doen door een mail sturen aan griffie@overbetuwe.nl. Geef daarbij aan dat het gaat om een reactie op de Voorbereidende Vergadering Woonagenda Overbetuwe 2025 en verzoek de griffie jouw mail te plaatsen bij de stukken voor die vergadering. 

Een andere optie is dat je komt inspreken in de vergadering. Alle informatie daarover vind je hier.