Na een aantal gesprekken ligt er een coalitieprogramma op hoofdlijnen waarin we duidelijk hebben vastgelegd hoe we de komende vier jaar willen samenwerken. Daarnaast hebben we inhoudelijke accenten gelegd op de belangrijke thema’s. Onze inzet: een menselijk eerlijk en duurzaam Overbetuwe. Een gemeente die samen met inwoners, verenigingen en ondernemers aan de slag gaat met de enorme opgave op het gebied van klimaat, wonen en armoede.

Als GroenLinks zijn we blij met het programma. Het biedt een stevige basis om stappen te zetten in de klimaataanpak. We gaan aan de slag met een lokale klimaatadaptatie strategie, natuurinclusieve landbouw en een groene economie. We zetten ook stevige stappen in het oplossen van de wooncrisis. Zo maken we werk van woonbeschermingsmaatregelen zoals de zelfbewoningsplicht. Ook gaan we aan de slag met passende woonvormen voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan zorgwoningen voor ouderen, tiny houses en voldoende sociale huur. Waar we bouwen doen we dat duurzaam en zoveel mogelijk natuurinclusief. In wijken komt aandacht voor biodiversiteit zodat wonen en groen hand in hand worden ontwikkeld.

Op het gebied van armoede gaan we aan de slag met energiearmoede. Je kunt niet groen doen als je rood staat is daarbij het leidende principe. Deze coalitie juicht de komst van een basisinkomen toe en zal een eventuele proef vanuit de landelijke overheid open tegemoet treden.

Ook op het gebied van mobiliteit zetten we goede stappen. We verbeteren het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Doelstelling is de autoafhankelijkheid verkleinen en duurzame mobiliteit zoveel mogelijk te stimuleren. Voor GroenLinks een belangrijk element in het programma. De hierboven genoemde onderdelen zijn slechts enkele voorbeelden van een stevige Groene en Linkse koers. We zijn dan ook blij met onze handtekening onder dit document.

Op 11 mei worden de wethouders geïnstalleerd en namens GroenLinks zal Rik van den Dam worden voorgedragen als wethouder. In zijn portefeuille zitten onder andere financiën, duurzaamheid, milieuzaken en dierenwelzijn. Voor GroenLinks een portefeuille met belangrijke thema’s voor de komende vier jaar.