Overvliegend vliegtuig

Uitnodiging Themabijeenkomst CO2 en stikstof

Sinds kort organiseert de steunfractie van GroenLinks Overbetuwe themabijeenkomsten om dieper op een onderwerp in te gaan. Op 31 maart bent u uitgenodigd om mee te praten over CO2 en stikstof. Meld u aan.

Tijdens de eerste (interne) themabijeenkomst is gebrainstormd over de problematiek van CO2 en stikstof. Hierbij is nagedacht over de mogelijke relatie van deze problematiek en onze 6 verkiezingsthema's: eerlijk delen, menselijke zorg, duurzame toekomst, zeggenschap, bereikbare dorpen en de railterminal.

Hieruit zijn allerlei ideeën naar boven gekomen waarmee aan deze thema's politieke invulling kan worden gegeven en mogelijke criteria waaraan ideeën en voorstellen getoetst moeten worden. Bijvoorbeeld als je isoleren van woningen wil bevorderen is een stimuleringsregeling alleen voldoende of moeten huurders ook beschermd worden tegen te grote huurverhoging als gevolg van de maatregelen.

De steunfractie en de raadsfractie willen CO2 en stikstof niet alleen onderling bediscussiëren, maar nodigen u als GroenLinks lid graag uit om mee te doen met de volgende thema avond, die zal zijn op dinsdag 31 maart van 19:30 tot 21:30 uur in de Wieken in Elst. Als u wilt deelnemen bent u van harte welkom, maar omdat de ruimte beperkt is graag een berichtje naar brigitta.nijssen@groenlinksoverbetuwe.nl om aan te melden.

We zien u graag op 31 maart!