Uitslag enquête buitenruimte; inwoners willen een groen Overbetuwe!

De gemeente Overbetuwe is bezig met het schrijven van een nieuw ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. In dit plan staat hoe de gemeente omgaat met de buitenruimte en wat de plannen zijn voor de komende 10 jaar. Om inwoners de kans te geven hierover mee te denken werd er (online) een enquête verspreid. Maar liefst 565 inwoners vulden de enquête in en de uitslag is helder; inwoners willen een groen Overbetuwe!

Bij de vragen gericht op dorpscentra kwam naar voren dat inwoners in een overgrote meerderheid meer ruimte willen voor voetgangers in plaats van meer ruimte voor de auto. Meer dan 83% geeft daarbij ook nog aan liever een ‘auto te gast’ straat te willen zien. Ook stemde ruim 77% van de mensen voor groene parkeervakken en wilde 73% sowieso meer ruimte voor groen. Slechts 27% wilde meer ruimte voor de auto.

Er werden ook vragen gesteld over woonwijken en hierbij kwam eenzelfde beeld naar voren. Een meerderheid is voor natuurlijk, wild gras en ziet liever geen strak gemaaide gazons meer. Net als in de dorpscentra wil men ook graag meer groen, meer ruimte voor fietsers, groene stoepen en groene parkeervakken. Bij de vragen over de parken vindt maar liefst 84% van de inwoners het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende soorten planten, dieren en insecten. In het buitengebied wordt dit zelfs door meer dan 90% van de mensen als belangrijk onderwerp genoemd.  Maar liefst 94% ziet daar ook graag wilde bermen vol bloemen. Bij de keuze tussen standaardverlichting en diervriendelijke verlichting kiest ruim 84% van de mensen voor het laatste.

Naast de enquête voor inwoners is er ook een vragenlijst beantwoord door de dorpsraden en zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de winkelgebieden en industrieterreinen. De uitslag was ook daar opvallend groen. De dorpsraden zijn in hun antwoorden zelfs nóg helderder dan de inwoners. Met grote meerderheid kiezen zij voor meer groen, ‘auto te gast’ straten en minder maaien.

In dorpscentra willen ondernemers meer groen door onder andere geveltuinen te realiseren. Genoeg parkeerplaatsen blijven belangrijk, maar er moet ook meer ruimte komen voor voetgangers, onder andere door meer veilige oversteekplaatsen te realiseren. Bedrijventerreinen blijven als enige achter bij de groene ambities; zij willen wel een strak gemaaid aanzicht en zien liever geen ecologisch beheer, al zien ze wel ruimte voor de inrichting van bijvoorbeeld wadi’s en gebruik van ledverlichting.

GroenLinks is blij met de uitkomst van de enquête en de gesprekken die er zijn gevoerd. Wij pleiten al langere tijd voor autoluwe centra in de dorpen, meer groen in de openbare ruimte en ecologisch bermbeheer. Dat de inwoners in Overbetuwe zich hier nu ook zo duidelijk over uitspreken is voor ons een goede steun in de rug. Zodra dit onderwerp op de agenda komt van de gemeenteraad, waarschijnlijk komend najaar, kunt u hier dus zeker op ons rekenen.