arriva trein
arriva trein

Upgraden spoor Tiel-Arnhem dringend gewenst

De provincie Gelderland wil een verkenning doen naar het toekomstig gebruik van de spoorverbinding Tiel-Arnhem, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de verbinding en de aansluitingen.

GroenLinks Overbetuwe is blij dat de provincie wil onderzoeken hoe zij het openbaar vervoer in het Rivierenland en de verbinding met de grote steden Arnhem en Nijmegen kan verbeteren. Op verzoek van het college van B&W van Overbetuwe is hier de optie aan toegevoegd om het spoortraject tussen Tiel en Elst te asfalteren en er een bus over te laten rijden. Wat GroenLinks betreft is het vervangen van de trein door een bus echter geen optie, omdat de trein sneller, comfortabeler en veiliger is. Daarmee is de trein ook een volwaardiger alternatief voor de auto dan de bus.

Juist vanwege klimaatverandering en de toenemende files in de regio dienen we te kijken hoe we de bestaande spoorverbindingen kunnen uitbreiden en optimaliseren. GroenLinks ziet dan ook graag dat de provincie zich richt op een ‘upgrading’ van de spoorverbinding tussen Tiel en Arnhem. Dit betekent verdubbeling van de stukjes enkelspoor bij Elst, Echteld en Tiel Passewaaij, renovatie van de rails waardoor de trein sneller kan rijden en zeker niet in de laatste plaats elektrificering. Door gebruik te maken van elektrische treinen wordt bovendien de geluidsoverlast van wachtende treinen verkleind, een wens van omwonenden van stations. De provincie zou moeten streven naar een systeem zoals in de stedelijke gebieden in Duitsland, waar de omliggende gebieden tot een straal van 40 km uitstekend bereikbaar zijn met de lightrail.

GroenLinks kijkt met grote belangstelling uit naar de uitkomst van de verkenning.