GroenLinks heeft al vaker gewezen op de veiligheid van langzaam verkeer op de dijken. Er is op de dijken gewoon te weinig ruimte om alle soorten verkeersdeelnemers te faciliteren. Een oplossing zou kunnen zijn het afsluiten van delen van de dijken voor gemotoriseerd verkeer, maar de coalitie van CDA, GBO en VVD kiest een andere weg. In het coalitieakkoord staat namelijk: ‘Wij willen inzetten op een zorgvuldige handhaving van de regels op het gebied van snelheid en geluid (op dijkwegen en andere wegen), maar geen afsluitingen van dijken of andere wegen doorvoeren.’

GroenLinks constateert dat de handhaving niet altijd adequaat is. Zo werden in het weekend van 4 en 5 april 2020 op de dijken fietsers en voetgangers in gevaar gebracht doordat een aantal motorrijders veel te hard reed. Daarop besloot de veiligheidsregio Gelderland-Midden om het weekend erna (11 en 12 april) intensief te handhaven. GroenLinks constateert dat deze aanpak effectief was; fietsers, wandelaars en omwonenden meldden een minimum aan snelheidsovertredingen en ervoeren de dijken als veel prettiger en veiliger. De weekenden erna ontstond toch weer meer overlast, vooral van te hard rijdende motoren en in mindere mate van groepen wielrenners.

GroenLinks vindt dat de veiligheid op de dijken structureel moet worden gehandhaafd, zoals ook het coalitieakkoord beoogt. Wat dat betreft was de situatie in het weekend van 11 en 12 april bevredigend, maar gezien de ervaringen in de weekenden erna vraagt GroenLinks zich af in hoeverre de handhaving die weekenden afweek van de situatie op 11 en 12 april en wat er nodig is om de situatie van 11 en 12 april als leidend te maken voor de rest van het zomerseizoen. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarin vragen we onder andere hoeveel en waar er gehandhaafd is in de verschillende weekenden en of het college de mogelijkheid heeft de handhaving op de dijken deze zomer op te schalen.

Zoals altijd bij schriftelijke vragen heeft het college 30 dagen de tijd om deze te beantwoorden.