GroenLinks heeft al vaker gewezen op de veiligheid van langzaam verkeer op de dijken. Er is op de dijken gewoon te weinig ruimte om alle soorten verkeersdeelnemers te faciliteren.

Een oplossing zou kunnen zijn het afsluiten van delen van de dijken voor gemotoriseerd verkeer, maar de coalitie van CDA, GBO en VVD kiest een andere weg. In het coalitieakkoord staat namelijk: ‘Wij willen inzetten op een zorgvuldige handhaving van de regels op het gebied van snelheid en geluid (op dijkwegen en andere wegen), maar geen afsluitingen van dijken of andere wegen doorvoeren.’

GroenLinks constateert dat de handhaving niet altijd adequaat is. Zo werden in het weekend van 4 en 5 april 2020 op de dijken fietsers en voetgangers in gevaar gebracht doordat een aantal motorrijders veel te hard reed. Daarop besloot de veiligheidsregio Gelderland-Midden na kritische vragen van GroenLinks om het weekend erna (11 en 12 april) intensief te handhaven. We konden allemaal zien dat deze aanpak effectief was; fietsers, wandelaars en omwonenden meldden een minimum aan snelheidsovertredingen en ervoeren de dijken als veel prettiger en veiliger. De weekenden erna ontstond toch weer meer overlast, vooral van te hard rijdende motoren en in mindere mate van groepen wielrenners.

We hebben daarom vragen gesteld over het verband tussen handhaven en overlast. Uit de beantwoording (zie de bijlage hieronder) blijkt dat de gemeente na het ‘handhaafweekend’ van 11 en 12 april de teugels weer heeft laten vieren. Uit reacties van recreanten en omwonenden concludeert GroenLinks dat de ervaren overlast en onveiligheid daarmee weer navenant toenam.

Het liefst ziet GroenLinks dan ook dat doorgaand gemotoriseerd verkeer van de dijken wordt geweerd, omdat er voldoende alternatieven zijn. Maar de huidige coalitie van CDA, VVD en de plaatselijke partij GBO heeft zwart op wit afgesproken dat ze daar niet aan willen. Ze willen wel zorgvuldige handhaving, GroenLinks zal hen voorlopig aan die afspraak blijven herinneren.