Veranderingen binnen het doelgroepen vervoer

Op 2 april heeft de gemeenteraad van Overbetuwe ingestemd met het voorstel van het college om het doelgroepen vervoer, inclusief het leerlingenvervoer, onder te brengen in een regionale regeling van de regio Arnhem en Nijmegen. Tot nu toe werd het leerlingenvervoer van Overbetuwe en Lingewaard apart van de rest van de regio georganiseerd.

Door meerdere partijen zijn wel bezwaren geopperd. Zo zijn er zijn goede ervaringen met het taxibedrijf dat op dit moment het leerlingenvervoer uitvoert. Vanuit de gemeenteraad zijn er zorgen dat de kwaliteit er niet op vooruit zal gaan.
GroenLinks heeft voor dit plan  gestemd maar pas na toezegging van de wethouder dat voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen zullen worden en het huidige taxibedrijf niet zonder meer aan de kant gezet wordt. Het doelgroepenvervoer gezamenlijk regelen met de hele regio biedt logistieke en financiële voordelen, die in het voordeel van de leerlingen die er gebruik van moeten maken kunnen werken.
Spannend is het wel. Een kwetsbare groep die afhankelijk is van taxibedrijven die wel of niet naar behoren hun taak (kunnen) uitvoeren. We stellen het als GroenLinks daarom zeer op prijs wanneer betrokkenen hun ervaringen met ons willen delen.
Een bijkomend vraagstuk ten aanzien van dit onderwerp doet zich voor naar aanleiding van het feit dat de provincie de subsidie heeft ingetrokken voor medereizigers van mensen met een vervoersindicatie.
Het is onduidelijk welke maatregelen het college gaat nemen voor mensen die hierdoor gedupeerd raken. De Stichting Gehandicapten Overbetuwe heeft hierover zijn zorgen uitgesproken. Omdat de nieuwe regeling vanaf oktober 2019 al ingaat en het college pas in september met een voorstel komt zal GroenLinks hier vragen over gaan stellen.