Er werden tijdens de ALV twee amendementen ingediend, beiden kregen steun van de programmacommissie en de leden. Inmiddels zijn de aangenomen amendementen verwerkt in het programma. Met trots presenteren we daarom nu ons definitieve verkiezingsprogramma: De toekomst begint nu!