GL op tournee Elst

Verslag GroenLinks op tournee 29 maart 2018

Was De Vereniging in Elst op woensdag 21 maart nog het toneel van het gespannen afwachten van de verkiezingsuitslag, zo ontspannen ging het eraan toe op vrijdag 29 maart. Tijdens de bijeenkomst van GroenLinks op tournee werd uiteraard veel gesproken over het prachtige verkiezingsresultaat. Toch kwamen ook andere onderwerpen aan bod.

Hoe staat het met de ontwikkelingen op het Land van Tap? Dit project krijgt voorrang volgens het Informatiememo over prioritering woningbouw van de gemeente, maar is nog onvoldoende met bewoners besproken. Inmiddels heeft de fractie een agenderingsverzoek gedaan om te zorgen voor een rondetafelgesprek (RTG) waar ook omwonenden kunnen meepraten. Zodra we weten wanneer het op de agenda staat, zullen wij dit met jullie delen via Facebook en de website.

Een ander onderwerp was uiteraard de onderhandelingen. Of eigenlijk: de audiënties die het CDA hield. We hebben ons best gedaan om een informateur te laten benoemen, maar dat is niet gelukt. Sterker nog, op de avond van de officiële benoeming van de nieuwe raadsleden werd een persbericht verspreid door “informateur” Jan van Baal dat CDA, GBO en VVD de coalitieonderhandelingen waren gestart. De timing van dit bericht op deze feestelijke avond viel ons rauw op ons dak. Gelukkig zitten Hanno en de nieuwe raadsleden Carla, Rik en Hanneke vol vuur en enthousiasme dat zeker niet getemperd kan worden door dit soort onhandigheden van anderen. Verschillende aanwezigen gaven ook aan het proces schimmig te vinden en te zoeken naar manieren om het toch weer open te breken. Daar is de fractie uiteraard mee aan de slag gegaan en het resultaat is dat er op 10 april 2018 een extra raadsvergadering is ingelast om de partijen die nu onderhandelen over een coalitie aan de tand te voelen.

Al met al was het weer een gezellige, drukke bijeenkomst, die gezorgd heeft voor mooie vervolgstappen. Dank aan iedereen voor zijn of haar komst!