Op dinsdag 15 mei hebben we tijdens de politieke avond in het gemeentehuis een goed rondetafelgesprek gehad over het Land van Tap. Er waren omwonenden aan tafel, samen met ondernemers en een vertegenwoordiger van Centrum Management Elst. Zij hebben gedeeld hoe het Land van Tap vorm zou kunnen krijgen.

Belangrijke items waren het parkeren, de verkeersafwikkeling, het soort en aantal huizen, groen en de ligging ten opzichte van huidige achtertuinen. Heldere punten die zullen worden meegenomen in het proces.

Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een klankbordgroep. De aanwezige projectleider van de gemeente gaat met deze groep in gesprek voor het vervolgtraject.

Voor GroenLinks Overbetuwe een prima uitkomst. We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen!