De coalitie van CDA en D66 heeft een plan in de gemeenteraad doorgedrukt om de Vinkenhof in Elst te bebouwen, ondanks verzet van bewoners en een groot deel van de oppositie, waar onder GroenLinks. Bovendien is het besluit in strijd met eerdere afspraken.

Volgens het voorstel komen er 20 tijdelijke huurwoningen (voor 10 jaar) en nieuwbouw van het Overbetuwe College in de Vinkenhof, een open gebied ten zuiden van Elst. Volgens GroenLinks toont het College van B&W hier onbehoorlijk bestuur. In een raadsbesluit uit 2013 is namelijk vastgesteld dat eerst De Pas (het gebied tussen de wijk Brienershof en de Groenestraat) helemaal moet worden volgebouwd alvorens er andere open stukken bij Elst bebouwd gaan worden.  Dit besluit werd destijds volledig gesteund door het CDA.

Het College van CDA en D66 gaat hier nu lijnrecht tegenin. In de Pas is nog geen enkele bouwactiviteit waargenomen. De wijk wordt in 3 fasen bebouwd, waarbij voor de eerste fase de komende 10 jaar gepland is. De hele wijk zal pas over minimaal 30 jaar voltooid zijn. Tegelijkertijd beweert het College dat hier nergens een stuk grond voor tijdelijke woningen te vinden is dat de komende 10 jaar braak ligt.

Voor GroenLinks is dit onbehoorlijk bestuur, waarmee de gemeente weerstand in plaats van draagvlak creeert. En ook hier ging het faliekant mis met de participatie van bewoners: bij de locatiekeuze voor het Overbetuwe College (OBC) zijn de bewoners helemaal niet betrokken. Amper twee weken voor de gemeenteraadsvergadering werd deze aan de bewoners medegedeeld.

De hele gang van zaken is volgens GroenLinks symptomatisch voor dit College van CDA en D66: ze werken niet vanuit een visie over waar gebouwd zou kunnen worden en hoe je bewoners bij besluiten betrekt. Ontwikkelaars, bedrijven en grote instellingen krijgen alle ruimte en we krijgen instant-besluiten: ad hoc, ondoordacht en omstreden.

GroenLinks wil dat de gemeente weer de regie neemt bij bouwplannen. Dat ze vanuit een visie werkt wat voor bouw er op welke plek moet komen en belanghebbenden in een vroeg stadium betrekt. Op die manier maken we een eind aan alle instant-besluiten en krijgen we goede besluiten die vertrouwen wekken.