In de Regionale Energiestrategie (RES) hebben de gemeentes in de regio Arnhem-Nijmegen afspraken gemaakt over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. GroenLinks blij met de stappen die de regio zet om te komen tot 55% CO2-besparing in 2030 ten opzichte van 1990. We zijn er nog niet en er is meer nodig, maar daar gaan we ons de komende 2-3 jaar over buigen.

Zo moet bijvoorbeeld de verhouding zon/wind in de regio nog een stuk beter: die is nu ongeveer 90-10 en moet naar 50-50. Dit is nodig omdat zonne-energie een te grote piekbelasting geeft voor het elektriciteitsnet zodra de zon schijnt. Gelukkig is Overbetuwe redelijk op weg: 60-40. Maar omdat in de steden minder ruimte is voor windmolens, is het logisch dat we hier ons best doen voor meer windmolens.

Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met omwonenden. Tegelijkertijd moeten we de belangen van toekomstige bewoners daarbij niet uit het oog verliezen. Met andere woorden: als we duurzame energie willen, ontkomen we niet aan windmolens.

Jongeren hebben de gemeenteraad onlangs op het hart gedrukt dat zij veel minder moeite hebben met windmolens dan mensen die gesetteld zijn. En we weten dat bewoners windmolens best willen accepteren als zij betrokken worden bij de plannen en er rekening met hen gehouden wordt.

Dit bereik je door inwoners mede-eigenaar te laten zijn van energieprojecten en de winst met hen te delen. Daarom diende GroenLinks tijdens de behandeling van de RES in mei 2021 een motie in. Deze motie verplicht initiatiefnemers van duurzame energieprojecten om lokale bewoners en bedrijven voor minimaal de helft eigenaar maken van het project. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Ook vindt GroenLinks dat er iets moet gebeuren met zonne-energie. Omdat zonnepanelen nu zo rendabel zijn dat het aantrekkelijker is om je land vol met zonnepanelen te zetten dan met graan en koeien, zien we in ons land een wildgroei aan zonnevelden. We oogsten nu zon op voormalige graanvelden en weides, terwijl er nog enorm veel daken zijn om zon te oogsten. En die daken krijgen we niet vol, zie het magere resultaat van Wat Beters Elst/Oosterhout/Valburg.

GroenLinks ziet dan ook graag dat we er alles aan doen om eerst alle daken vol te leggen met zonnepanelen voordat we landbouwgrond hieraan opofferen. Daarom diende GroenLinks in mei 2021 een motie in om het plaatsen van zonnepanelen op daken te stimuleren dienden. Op aandringen van andere partijen hebben we deze motie uitgesteld tot de behandeling van de Woonagenda, omdat maatregelen voor zonnepanelen op woningen dan tegelijk met andere ingrepen kunnen worden meegenomen.