De raadsvergadering van 12 mei was een beetje vreemd. Vanwege alle maatregelen in verband met het coronavirus waren slechts 17 van de 29 raadsleden aanwezig. Hierbij was goed rekening gehouden met de normale verhoudingen in de raad, waardoor bij stemming de uitslag niet beïnvloed wordt.

Alleen al het binnenkomen van Het Westeraam was anders. Alle raadsleden waren ingedeeld in gekleurde en genummerde vakken. Elke groep liep via zijn eigen ingang naar hun zitplaatsen. Uiteraard werd hierbij de 1,5 meter afstand goed in acht genomen. Dat leverde voor GroenLinks Overbetuwe op dat Hanno en ik de afvaardiging waren. Als je mij op beeld veel met mijn telefoon bezig zag, weet dan dat ik druk aan het appen was met Hanno om dingen af te stemmen. Normaal fluister je dan even met je buurman of buurvrouw, maar dat lukt niet op 1,5 meter afstand.

Soms wordt een raadsvergadering kort geschorst. Dan kunnen raadsleden met hun fractie of andere partijen overleggen. Dat gebeurde tijdens deze raadsvergadering ook, waarna er even goed nagedacht moest worden over hoe dat overleg vervolgens vertrouwelijk maar ook volgens de richtlijnen plaats kon vinden. Gelukkig werd ook dat weer goed opgelost.

Ondanks alle goede bedoelingen heb ik toch gezien dat mensen te dicht bij elkaar komen. Wij zouden daarom veel liever online vergaderen. GroenLinks heeft daar meerdere keren voor gepleit en we blijven daar voorstander van. Helaas is er in de raad geen meerderheid voor dus gaan we proberen er in deze vorm het beste van te maken.