De Wanmolen in Zetten

Wanmolen Zetten: College laat weer steken vallen in inwonersparticipatie

GroenLinks hamert al jaren op het beter betrekken van inwoners bij besluiten. Bij het besluit over De Wanmolen in Zetten verliep het proces weer niet vlekkeloos.

Het begon in november 2017 met een motie van de Raad waarin zij het College opriep om voor de verkiezingen een besluit te nemen over de vernieuwing van De Wanmolen. De bedoeling was dat in samenwerking met álle gebruikers een allesomvattend plan zou komen.

Dit bleek toch wel erg lastig in zo’n korte tijd. Op de raadsvergadering van 20 februari 2018 presenteerde het College dit plan en toonde het zich zeer tevreden over de manier waarop het de gebruikers had betrokken bij het besluit. Maar reacties van een aantal gebruikers dongen hier behoorlijk wat vanaf: de bridgeclub, de bowlingvereniging en de beheerder van De Wanmolen gaven aan dat zij niet of nauwelijks gehoord waren. In de nieuwe Wanmolen is geen plek meer voor bowling en er komt maar één ruimte voor maatschappelijke activiteiten (nu zijn dit er twee). Ook de sportverenigingen hadden zo hun twijfels over de teruggang van het aantal zalen van drie naar twee.

Wethouder Wijnte Hol, met in zijn kielzog het CDA, wuifde alle bezwaren weg.

GroenLinks liet het er samen met de gehele oppositie niet bij zitten en diende een amendement in om de mogelijkheid voor drie sportzalen open te houden. Ondanks dat het CDA tegen dit amendement stemde, was er gelukkig een meerderheid voor, waardoor GroenLinks en de andere oppositiepartijen de gebruikers van De Wanmolen hoop voor de toekomst gaven.